Sněmovní tisk 92
Akta Světové poštovní unie

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 13. 12. 2021.
Zástupce navrhovatele: min. prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 92/0 dne 14. 12. 2021.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 14. 12. 2021 (usnesení č. 11). Určil zpravodaje: Ing. Jan Kubík a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  Zpravodajem byl určen Mgr. Jaroslav Bžoch.
  1. Čtení proběhlo 28. 1. 2022 na 6. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 82).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 7. 2. 2022 usnesení doručené poslancům jako tisk 92/1 (schvaluje).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 12. 5. 2022 na 19. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 94, usnesení č. 232).

Senát

 • PS

  předložil Senátu .

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 17. 5. 2022.Deskriptory EUROVOCu: poštovní služba, ratifikace dohody, specializovaná instituce OSN, Světová poštovní unieISP (příhlásit)