Sněmovní tisk 192
Novela z. o střetu zájmů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 6. 4. 2022.
Zástupce navrhovatele: Vondráček R. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 192/0 dne 6. 4. 2022.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0192.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 7. 4. 2022. Vláda zaslala stanovisko 5. 5. 2022. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 5. 5. 2022 jako tisk 192/1 (nesouhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 477/22, PID ALBSCDDK2GN3.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 19. 5. 2022 (usnesení č. 57). Určil zpravodaje: Mgr. Lucie Potůčková a navrhl Ústavně-právní výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 1. 6. 2022 na 25. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 247). Návrh byl projednán v obecné rozpravě 1. 6. 2022 na 25. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (hlasování č. 32, usnesení č. 247).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 6. 2022.
  Prezident zákon podepsal 22. 6. 2022.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 22. 6. 2022.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 6. 2022.

Zákon vyhlášen 27. 6. 2022 ve Sbírce zákonů v částce 83 pod číslem 180/2022 Sb.Deskriptory EUROVOCu: důvěrná informace, seznam, střet zájmů, veřejná funkce, zprostředkování dat

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)