Sněmovní tisk 192/0
Novela z. o střetu zájmů - RJ

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t019200.pdf (Dokument PDF, 523 KB)t019200.docx (Dokument DOCX, 40 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0192a0.pdf (Dokument PDF, 269 KB)t0192a0.docx (Dokument DOCX, 19 KB)

Rozesláno poslancům

6. dubna 2022 v 13:33
ISP (příhlásit)