Sněmovní tisk 578
Výroční zprávy a účetní závěrky zdr. pojišťoven za rok 2022

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Zprava

Dokument

Úplný název: Návrhy výročních zpráv a účetní závěrky zdravotních pojišťoven za rok 2022 s vyjádřením vlády spolu s hodnocením návrhů výročních zpráv a účetních závěrek za rok 2022 a tabulkovými přílohami

Autor: ministr zdravotnictví

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 31. 10. 2023 jako tisk 578/0.
  Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 826/23, PID ALBSCTXAWWWP.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 2. 11. 2023 (usnesení č. 208). Zpravodajem určen MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA.

 • V
   Schválením pořadu 86. schůze Poslanecké sněmovny dne 12. 12. 2023 se usnesení věcně příslušného výboru stalo rozhodnutím Sněmovny.

Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
4177Jan Bureš25433-39427.docx (54 KB) 9. 4. 2024 v 19:44:54


Deskriptory EUROVOCu: pojišťovna, účetní uzávěrka, zdravotní pojištění, zpráva o činnostiISP (příhlásit)