Usnesení č. 208 (2. listopadu 2023)

Související sněmovní tisky

577 Zpráva o plnění státního rozpočtu ČR za 1. pololetí 2023

578 Výroční zprávy a účetní závěrky zdr. pojišťoven za rok 2022
ISP (příhlásit)