Sněmovní tisk 437
Novela z. o státním podniku

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 3. 5. 2023.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 437/0 dne 3. 5. 2023.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 342/23, PID ALBSCQUEXJL9.


  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 5. 2023 (usnesení č. 152). Určil zpravodaje: Ing. Jan Bauer a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 16. 5. 2023 na 65. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 16. 5. 2023 na 65. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 631).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 26. 5. 2023 usnesení doručené poslancům jako tisk 437/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 9. 6. 2023 usnesení doručené poslancům jako tisk 437/2 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 21. 6. 2023 na 69. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 21. 6. 2023 na 69. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 7 dnů po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 437/3, který byl rozeslán 21. 6. 2023 v 14:33.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 22. 6. 2023 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 437/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 12. 7. 2023 na 70. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 155, usnesení č. 702).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 14. 7. 2023.
  Zákon Senátem schválen 3. 8. 2023.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 7. 8. 2023.
  Prezident zákon podepsal 10. 8. 2023.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 10. 8. 2023.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 8. 2023.

Zákon vyhlášen 25. 8. 2023 ve Sbírce zákonů v částce 116 pod číslem 254/2023 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
2774Jana Mračková Vildumetzová24030-37241.docx (50 KB) 16. 6. 2023 v 05:36:19
2793Marian Jurečka24049-37262.doc (86 KB) 21. 6. 2023 v 10:21:16
2797Jakub Michálek24053-37266.docx (14 KB)Pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů21. 6. 2023 v 12:14:10


Deskriptory EUROVOCu: akciový kapitál, typ podniku, veřejná instituce, veřejné vlastnictví, veřejný majetek, založení společnosti

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)