Sněmovní tisk 570
Novela z. o investičních společnostech - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 18. 10. 2023.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 570/0 dne 18. 10. 2023.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 708/23, PID KORNCS6K68F0.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 25. 10. 2023 (usnesení č. 203). Určil zpravodaje: Ing. Libor Turek, Ph.D. a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 28. 11. 2023 na 82. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 824).

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 6. 12. 2023 usnesení doručené poslancům jako tisk 570/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 10. 1. 2024 usnesení doručené poslancům jako tisk 570/2 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 1. 3. 2024 na 94. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 1. 3. 2024 na 94. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 570/3, který byl rozeslán 5. 3. 2024 v 14:16.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 13. 3. 2024 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 570/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 17. 4. 2024 na 98. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 139, usnesení č. 968).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 30. 4. 2024.
  Zákon Senátem schválen 30. 5. 2024.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 31. 5. 2024.
  Prezident zákon podepsal 7. 6. 2024.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 7. 6. 2024.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 12. 6. 2024.

Zákon vyhlášen 19. 6. 2024 ve Sbírce zákonů v částce 163 pod číslem 163/2024 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
4009Libor Turek25265-39161.docx (58 KB) 27. 2. 2024 v 09:54:23
4049Marian Jurečka25305-39200.docx (66 KB) 29. 2. 2024 v 18:04:44
4051Michael Kohajda25307-39203.docx (25 KB) 1. 3. 2024 v 09:20:31


Deskriptory EUROVOCu: finanční instituce, investiční projekt, investiční společnost, investiční úvěr, kapitálový trh, úvěrová instituce

Navržené změny předpisů (8)ISP (příhlásit)