Usnesení č. 203 (25. října 2023)

Související sněmovní tisky

532 Novela z. o audioviz. dílech a podpoře kinematografie

542 Novela z. o rozpočtovém určení daní

564 Novela z. o Státním fondu podpory investic

566 Vl.n.působ.sil MO ČR v zahr.operacích v letech 2023 a 2024

569 Novela z. o vodách (vodní zákon)

570 Novela z. o investičních společnostech

573 Novela z. o sociálně-právní ochraně dětí
ISP (příhlásit)