Sněmovní tisk 573
Novela z. o sociálně-právní ochraně dětí - EU

Stav projednávání ke dni: 18. července 2024

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 24. 10. 2023.
Zástupce navrhovatele: min. práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 573/0 dne 24. 10. 2023.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 483/23, PID ALBSCNPJ6EPJ.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 25. 10. 2023 (usnesení č. 203). Určil zpravodaje: Mgr. Ing. Pavla Pivoňka Vaňková a navrhl Výbor pro sociální politiku jako garanční.

 • 1

  Zpravodajem určen PhDr. Michael Rataj, Ph.D. (usnesení č. 855).
  Čtení proběhlo 13. 12. 2023 na 86. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 855).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 90 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 9. 4. 2024 na 98. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 9. 4. 2024 na 98. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 573/3, který byl rozeslán 10. 4. 2024 v 9:28.

 • G

 • 3

  3. Čtení proběhlo 31. 5. 2024 na 103. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 144, usnesení č. 1025).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 11. 6. 2024.
  Zákon Senátem schválen 11. 7. 2024.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 12. 7. 2024.

Další projednávání možné do 27. 7. 2024 (do 15 dnů od postoupení).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
4116Marian Jurečka25372-39284.docx (67 KB) 20. 3. 2024 v 14:10:39
4117Marian Jurečka25373-39285.docx (33 KB) 20. 3. 2024 v 14:12:53
4162Pavla Golasowská25418-39412.docx (28 KB) 8. 4. 2024 v 09:18:00
4163Pavla Golasowská25419-39413.docx (28 KB) 8. 4. 2024 v 09:18:01
4170Jan Bauer25426-39420.docx (33 KB) 9. 4. 2024 v 10:31:52


Deskriptory EUROVOCu: adopce dítěte, adoptované dítě, ochrana dítěte, ochrana rodiny, opuštěné dítě, práva dítěte, právo dozoru, právo na spravedlnost, rodinné právo, sociální zabezpečení, zvláštní výchovná péče

Navržené změny předpisů (5)ISP (příhlásit)