Informace poskytnuté na žádost podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Č.j.DatumVěc
PS20190001654. 1. 2019Zákon o zpracování osobních údajů
PS20190003039. 1. 2019Zvukový záznam z 27. schůze ÚPV
PS201900046211. 1. 2019Zápis ze schůze rozpočtového výboru - 9. ledna 2019
PS201900066117. 1. 2019Poskytnutí žádosti Správy úložišť radioaktivních odpadů - konání konference
PS201900070020. 1. 2019Způsob práce petičního výboru
PS201900072621. 1. 2019Náhrady poslanců
PS201900137631. 1. 2019Zajištění zdravotní péče v PSP
PS20190015185. 2. 2019Důvodová zpráva k zákonu č. 229/1991Sb.
PS20190017268. 2. 2019Přepis interpelací z 31.1.2019
PS20190029713. 3. 2019Neoprávněný odběr elektřiny
PS20190033529. 3. 2019Jídelníček v Parlamentu
PS20190049565. 4. 2019Jmenné hlasování o návrzích zákonů ve výboru
PS201900555619. 4. 2019Zvukové záznamy ze schůze Hospodářského výboru
PS201900707021. 5. 2019Změna zákona č. 96/2004 Sb.
PS201900717124. 5. 2019Zákon č. 99/2017 Sb.
PS201900827227. 5. 2019Použití odposlechů a záznamu telekomunikačního záznamu
PS201900848019. 6. 2019Příkazní smlouva č. 0362 - 12
PS201900866523. 6. 2019Tisk 420 - elektronické komunikace - projednávání
PS201900908729. 6. 2019Zasedací pořádek v PS, souběh funkcí, vozový park PSP
PS20190091993. 7. 2019Sněmovní tisk 431 - projednání 2. čtení
PS201901000422. 7. 2019Vývoj legislativy
PS201901082520. 8. 2019Orgán PSP - soudnictví
PS201901094922. 8. 2019Výroční zpráva PSP o poskytování informací
PS201901097323. 8. 2019Stálá komise pro kontrolu činnosti NBÚ - tajemník
PS201901206118. 9. 2019Smlouvy s asistenty poslanců
PS201901254027. 9. 2019Výroční zpráva Vinařského fondu za rok 2018
PS201901282928. 9. 2019Výše platu poslance
PS20190127171. 10. 2019Důvodová zpráva k zákonu č. 301/1992Sb.
PS20190131438. 10. 2019Využívání soukromých bezpečnostních služeb
PS201901414725. 10. 2019Projednání sněmovního tisku č. 411 ve výboru
PS201901427029. 10. 2019Důvodová zpráva k zákonu č. 111/1998Sb.
PS201901525014. 11. 2019Návštěvy poslanců v Čínské lidové republice od r. 2004
PS201901592227. 11. 2019Zrušení zavedení povinné maturity z matematiky
PS201901657510. 12. 2019Návštěva poslanecké delegace v Bělorusku - Ecotechnopark
PS201901744230. 12. 2019Rada ČT - končící mandátů členů Rady


Nedoručené odpovědi, rozhodnutí a sdělení
V souladu s příslušnými právními předpisy zveřejněno v anonymizované podobě, originál k vyzvednutí v podatelně v úředních hodinách ve lhůtách dle zákona č. 106/1999 Sb.
Č.j.DatumVěc
PS20230022955 - 111. 1. 2024Výzva k upřesnění žádosti_§14 odst. 5 písm. b
PS20230022955 - 211. 1. 2024Výzva k doplnění žádosti_§14 odst. 5 písm. a
PS2023002315719. 1. 2024Odložení_KPR_identifikátor JID
PS2024000069129. 1. 2024106 - odmítnutí - listina z 1.12.2015
PS2024000078229. 1. 2024106 - odmítnutí hygienické potřeby
PS20240000691-II23. 4. 2024106 - druhé rozhodnutí (odmítnutí)ISP (příhlásit)