Informace poskytnuté na žádost podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Č.j.DatumVěc
PS2017/00060217. 1. 2017Hlasování o přijetí zákona č. 298/1990 Sb., o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého
PS2017/00060517. 1. 2017Neúčast poslanců na schůzích Poslanecké sněmovny
PS2017/00070818. 1. 2017Stálá komise pro kontrolu činnosti FAÚ Ministerstva financí - zřízení, činnosti
PS2017/00097120. 1. 2017Sněmovní tisk č. 1007 - vojenská cvičení mimo území České republiky
PS2017/00097220. 1. 2017Zaslání sněmovního tisku č. 1007 - vojenská cvičení mimo území České republiky
PS2017/00088023. 1. 2017Etický kodex poslance
PS2017/00106526. 1. 2017Důchodové pojištění - sněmovní tisk 435 z roku 2008, sněmovní tisk 277 z roku 2011
PS2017/00117930. 1. 2017Důvodová zpráva k zákonu č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích
PS2017/0014853. 2. 2017Příplatky předsedů a místopředsedů výborů a komisí Poslanecké sněmovny
PS2017/0016097. 2. 2017Poslanecké náhrady (1993 - 2017)
PS2017/0016989. 2. 2017Předkladatelé zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů
PS2017/00213521. 2. 2017Podvýbor pro heraldiku a vexilologii
PS2017/00241928. 2. 2017Úprava fakturace v Poslanecké sněmovně
PS2017//028666. 3. 2017Náhrady poslance - rok 1996 - 2009
PS2017/0028957. 3. 2017Etický kodex poslance
PS2017/00342417. 3. 2017Sněmovní tisk č. 820 - návrh zákona o důstojné smrti
PS2017/00349821. 3. 2017Služební cesta
PS2017/00381227. 3. 2017Novela zákona č. 100/2001 Sb.
PS2017/00472613. 4. 2017Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek - poplatek za podnět ÚOHS (Úřad pro ochranu hospodářské soutěže)
PS2017/00507224. 4. 2017Náhrady na ubytování poslance - rok 1998 - 2015
PS2017/00644923. 5. 2017Převody prostředků ze státního rozpočtu
PS2017/00672829. 5. 2017Novela zákoníku práce
PS2017/00672830. 5. 2017Sněmovní tisk č. 903 - novela zákoníku práce
PS2017/0069062. 6. 2017Restaurační zařízení a kuřácké zóny v Poslanecké sněmovně
PS2017/0069062. 6. 2017Restaurační zařízení a kuřácké zóny v Poslanecké sněmovně
PS2017/0069696. 6. 2017Dokumentace k projektu S Karet
PS2017/00751616. 6. 2017Platy a odměny členů Stálé komise pro kontrolu GIBS
PS2017/00752819. 6. 2017Statistické ůdaje k pracovní neschopnosti
PS2017/00832511. 7. 2017Písemná interpelace na ministra spravedlnosti
PS2017/00859314. 7. 2017Pozměňovací návrh k tisku 669 - novela zákona o střetu zájmů - 5. volební období
PS2017/0090653. 8. 2017Dotaz k výkladu zákona č. 65/2017 Sb., (ochrana zdraví před škodlivými účinky návykových látek)
PS2017/00919510. 8. 2017Výsledky forenzního auditu stavby 0805 dálnice D8 ve smyslu usnesení č. 1506 Poslanecké sněmovny ze dne 11. 1. 2017
PS2017/00956129. 8. 2017Interpelace poslanců
PS2017/00961330. 8. 2017Přehled legislativní činnosti 2012 - 2016
PS20170096831. 9. 2017Poslanecké kluby v PSP - zřízení, hospodaření
PS2017/0097195. 9. 2017Vstup asistentů poslanců do Poslanecké sněmovny
PS2017/01045826. 9. 2017Seznam asistentů poslanců vlastnících čipovou kartu
PS2017/0106033. 10. 2017Důvodová zpráva k zákonu č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů
PS2017/01099018. 10. 2017Jednání předsedy PSP s ázerbajdžánskými subjekty
PS2017/01116625. 10. 2017Zákon o veřejném ochránci práv
PS2017/01126331. 10. 2017Sněmovní tisk 965 - novela zákona o České televizi
PS2017/01163223. 11. 2017Licence přenosů jednání Poslanecké sněmovny
PS2017/01177728. 11. 2017Ratifikační proces dohody o jednotném patentovém soudu
PS2017/01181428. 11. 2017Statistika předkládání zákonů
PS2017/01270814. 12. 2017Zvukové záznamy ze schůzí výboru pro evropské záležitosti
PS2017/01280916. 12. 2017Počet interpelací na členy vlády za 7. volební období
PS2017/01278818. 12. 2017Usnesení č. 204 z 51. schůze mandátového a imunitního výboru ze dne 27. 6. 2017
PS2017/01284018. 12. 2017Návrh na zrušení zákona o evidenci tržeb


Nedoručené odpovědi, rozhodnutí a sdělení
V souladu s příslušnými právními předpisy zveřejněno v anonymizované podobě, originál k vyzvednutí v podatelně v úředních hodinách ve lhůtách dle zákona č. 106/1999 Sb.
Č.j.DatumVěc
PS20230022955 - 111. 1. 2024Výzva k upřesnění žádosti_§14 odst. 5 písm. b
PS20230022955 - 211. 1. 2024Výzva k doplnění žádosti_§14 odst. 5 písm. a
PS2023002315719. 1. 2024Odložení_KPR_identifikátor JID
PS2024000069129. 1. 2024106 - odmítnutí - listina z 1.12.2015
PS2024000078229. 1. 2024106 - odmítnutí hygienické potřeby
PS20240000691-II23. 4. 2024106 - druhé rozhodnutí (odmítnutí)ISP (příhlásit)