Fotobanka

Tiskové středisko poskytuje ze svého archivu fotografie z činnosti Poslanecké sněmovny, zvláště

  • poslankyně a poslanci
  • jednání výborů a komisí
  • předávání dekretů o obecních znacích a vlajkách
  • zahraniční delegace
  • semináře
  • tiskové konference
  • výstavy

Žádosti o poskytnutí fotografií poslankyň a poslanců v tiskové kvalitě, zdokumentované akce, vyřizuje sekretariát tiskového odboru (tel: 257174201).

Obrazový materiál z webu Poslanecké sněmovny lze bezplatně použít k publicistickým a zpravodajským účelům v souvislosti s událostí, ke které jsou konkrétní fotografie přiřazeny, pokud v uvedené obrazové databázi pro jednotlivé snímky není uvedena jiná poznámka.
Snímky mohou být rovněž použity členy Poslanecké sněmovny pro účely výkonu jejich mandátu, jejich asistenty a zaměstnanci poslaneckých klubů a Kanceláře Poslanecké sněmovny pro oficiální účely. Použití pro komerční reklamní účely a pro účely volební kampaně je ve všech případech zakázáno.
Uživatel je odpovědný za ochranu dalších práv, jako jsou osobní práva vyobrazených osob, práva k ochranným známkám nebo autorská práva k vyobrazeným uměleckým dílům. Musí získat potřebný souhlas od držitele práv.
Jakákoli reprodukce obrazu, která se odehrává v kontextu zkreslujícím význam nebo která by mohla vést k degradaci vyobrazených osob, je zakázána. Obrázky zejména nesmí být zveřejněny v prostředí, které obsahuje nezákonný, násilný, pornografický, rasistický nebo antisemitský obsah.
Za případné popisky odpovídá uživatel.
Při publikování obrazového materiálu je uživatel povinen uvést zdroj v následujícím tvaru: „Foto Poslanecká sněmovna (může být zkráceno na „Foto PS“)/. Zdroj musí být k obrázku jasně přiřazen.
Kancelář Poslanecké sněmovny nenese odpovědnost za porušení jiných práv, jako jsou osobnostní práva vyobrazených osob, práva k ochranným známkám nebo autorská práva k vyobrazeným uměleckým dílům. V případě porušení těchto práv nese odpovědnost za škody způsobené třetím osobám pouze uživatel.
ISP (příhlásit)