Dokumenty

Pozvánky, zvukové záznamy a prezentace ze schůzí

č. 31 (20. června 2024)
č. 30 (6. června 2024)
č. 29uzavřené jednání (9. května 2024)
č. 28rozšířená pozvánka (14. března 2024)
č. 27upravená, uzavřené jednání (1. února 2024)

další

Zápisy z jednání

č. 29 (9. května 2024)
č. 28 (14. března 2024)

další

Usnesení

č. 147k vyslání delegace zahraničního výboru na meziparlamentní konferenci ke Společné zahraniční a bezpečnostní politice a Společné bezpečnostní a obranné politice EU (6. června 2024)
č. 146k návrhu závěrečného účtu kapitoly 306 - Ministerstvo zahraničních věcí České republiky za rok 2023 (6. června 2024)
č. 145k 8092/24, JOIN(2024) 12 final Společný návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině a k 8090/24, JOIN(2024) 11 final Společné sdělení Radě - Poskytnutí naléhavé podpory Ukrajině díky využití příjmů z imobilizovaného ruského majetku (6. června 2024)
č. 144k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony/sněmovní tisk 681/ (6. června 2024)
č. 143k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Pokročilá rámcová dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Chilskou republikou na straně druhé podepsaná dne 13. 12. 2023 v Bruselu /sněmovní tisk 687/ (6. června 2024)

další
ISP (příhlásit)