Záznamy z jednání HV

č. 175, k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 1999/62/ES, směrnice Rady 1999/37/ES a směrnice (EU) 2019/520, pokud jde o třídu emisí CO2 těžkých vozidel s přípojnými vozidly – KOM (2023) 189 v konečném znění, kód Rady 9056/23 (22. června 2023) 
č. 205, k vládnímu návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 2024 kapitola 328 – Český telekomunikační úřad (2. listopadu 2023) ISP (příhlásit)