O výboru

Z historie

V České národní radě byl v roce 1990 ustanoven Rozpočtový a kontrolní výbor. Od června 1992 do roku 2006 vykonával většinu současných kompetencí Kontrolního výboru Rozpočtový výbor. Samostatný Kontrolní výbor byl nově zřízen v 5. volebním období (v roce 2006), kdy novelou zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, došlo k rozdělení agendy Rozpočtového výboru. Podle zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, prováděl Kontrolní výbor do roku 2017 kontrolu úplnosti výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí.

 

Předsedové výboru – historie

RNDr. Vladimír KONÍČEK

KSČM        

2006 – 2010

5. v. o.

JUDr. Vojtěch FILIP

KSČM        

2010 – 2013

6. v. o.

RNDr. Vladimír KONÍČEK

KSČM         

2013 – 2017

7. v. o.

Ing. Roman KUBÍČEK, Ph.D.

ANO 2011   

2017 – 2021

8. v. o.

Ing. Radovan VÍCH

SPD

2021 – dosud

9. v. o.

 

 

Ze současnosti

Kontrolní výbor se zabývá kontrolou výdajů ze státního rozpočtu a kontrolou hospodaření s majetkem státu. Projednává především kontrolní závěry Nejvyššího kontrolního úřadu a kontroluje účinnost přijatých nápravných opatření. Dále výbor projednává návrhy státního rozpočtu i státního závěrečného účtu v kapitole Nejvyšší kontrolní úřad a v kapitole Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí, výroční zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu a zprávy Ministerstva financí o cenové kontrole. Evropské agendě se Kontrolní výbor věnuje zejména v rámci své legislativní činnosti, v rámci každoročního projednávání zprávy NKÚ o finančním řízení prostředků Evropské unie v ČR (EU report) a Výroční zprávy Evropského účetního dvora o plnění rozpočtu.

 

Aktuální agenda – 9. volební období Poslanecké sněmovny

Kontrolní výbor, jako orgán Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, byl v 9. volebním období zřízen dne 10. 11. 2021 (viz usnesení č. 13 Poslanecké sněmovny). Výbor má celkem 16 členů. Předsedou výboru je Radovan Vích (SPD), místopředsedy výboru jsou Roman Kubíček (ANO 2011), Hana Naiclerová (STAN) a Jiří Slavík (TOP 09). Ve výboru jsou zastoupeni poslanci parlamentních politických stran, jak koaličních, tak i opozičních. Konkrétní složení bylo stanoveno na základě poměrného zastoupení v Poslanecké sněmovně.

Kontrolní výbor v 9. volebním období ustavil Podvýbor pro kontrolu hospodaření veřejného sektoru. Předsedou tohoto podvýboru je Miroslav Zborovský (KDU-ČSL).

 

 

Projednávání zákonů

Kontrolní výbor podrobně projednává mezi 1. a 2. čtením i mezi 2. a 3. čtením (jako garanční výbor) návrhy zákonů, které jsou mu Poslaneckou sněmovnou přikázány, nebo které si sám rozhodne projednat. Kontrolní výbor projednává legislativní návrhy týkající se finanční kontroly ve veřejné správě, nakládání s majetkem státu a legislativní návrhy týkající se Nejvyššího kontrolního úřadu a Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí.

 

 

Kontrolní činnost

Kontrolní výbor má právo předvolat člena vlády i vedoucího jiného správního úřadu, v jehož čele nestojí člen vlády, a žádat od nich informace a vysvětlení. Kontrolní výbor se zabývá kontrolou hospodárného čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu, efektivního nakládání s majetkem státu, finančními prostředky ve veřejné správě, obecnými závěry interních auditů, činností Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, činností územních finančních orgánů a Celní správy ČR. Kontrolní výbor pravidelně projednává kontrolní závěry a stanoviska Nejvyššího kontrolního úřadu a kontroluje účinnost přijatých nápravných opatření.

 

Zahraniční styky a další aktivity výboru

Výbor udržuje styky s partnerskými výbory v zahraničí. Výbor také pořádá nebo spolupořádá konference a semináře k aktuální problematice v oblasti kontroly.

 

Jednání výboru

Výbor se usnáší nadpoloviční většinou přítomných členů. Schůze výboru jsou v zásadě veřejné. Na návrh je možno prohlásit schůzi nebo její část za neveřejnou, pak je veřejnost včetně sdělovacích prostředků vyloučena. Schůze svolává a řídí předseda výboru. Předseda je povinen svolat schůzi výboru, pokud se o tom usnese Poslanecká sněmovna, nebo o to požádají alespoň dvě pětiny všech členů výboru, pak tak musí učinit do 15 dní. Pořad schůzí výboru navrhuje předseda a schvaluje výbor. Pokud žádá člen výboru o doplnění bodu pořadu, musí s tím vyslovit souhlas tři pětiny členů výboru.
ISP (příhlásit)