O výboru

Mandátový a imunitní výbor je jedním z výborů, které jsou na základě jednacího řádu Poslanecké sněmovny ustavovány obligatorně. Výbor proto existuje po všechna volební období Poslanecké sněmovny, tedy od roku 1993 až do současnosti. Mandátový a imunitní výbor hraje významnou roli při aplikaci ústavních principů garantujících nezávislost poslance a transparentnost jeho činnosti. Jednání mandátového a imunitního výboru je vždy neveřejné. Mohou se jej zúčastnit jen jeho členové a další osoby, u kterých to stanoví Ústava. Jiné osoby se mohou zúčastnit jednání mandátového a imunitního výboru jen s jeho souhlasem.  

Mandátový a imunitní výbor zejména:

  • zkoumá, zda jednotliví poslanci a náhradníci za poslance byli platně zvoleni,
  • zkoumá, zda mandát poslance nezanikl,
  • zjišťuje, zda jsou v imunitních věcech dány podmínky pro trestní stíhání poslance,
  • vede disciplinární řízení proti poslanci.

Současnost - 9. volební období

Mandátový a imunitní výbor jako orgán Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky byl v 9. volebním období zřízen dne 8. listopadu 2021. V mandátovém a imunitním výboru jsou zastoupeni poslanci všech parlamentních politických stran a má celkem 16 členů. Předsedkyní výboru je Helena Válková (ANO 2011), místopředsedy výboru jsou Pavel Staněk (ODS) a Milan Feranec (ANO 2011).

Předsedové výboru – historie:

Anna Röschová (ODA) 1993 - 1995

Miroslav Čerbák (ODA) 1995 - 1996

Anna Röschová (ODS, Unie Svobody) 1996 - 1998

Miloslav Výborný (KDU-ČSL) 1998 - 2002

Eva Dundáčková (ODS) 2002 - 2006

Miloslav Kala (ČSSD) 2006 - 2008

Hana Šedivá (ČSSD) 2009 - 2010

Jeroným Tejc (ČSSD) 2010 - 2011

Bohuslav Sobotka (ČSSD) 2011 - 2013

Marek Benda (ODS) 2013

Miroslava Němcová (ODS) 2013 - 2017

Stanislav Grospič (KSČM) 2017 - 2021

Helena Válková (ANO 2011) 2021 -


Navigace sekce Mandátový a imunitní výborISP (příhlásit)