Usnesení PV

č. 1ke schválení programu 1. schůze petičního výboru (25. listopadu 2021) 
č. 2k volbě ověřovatelů výboru (25. listopadu 2021) 
č. 3k volbě volební komise výboru (25. listopadu 2017) 
č. 4k volbě předsedy výboru (25. listopadu 2021) 
č. 5k určení počtu místopředsedů výboru a jejich volbě (25. listopadu 2021) 
č. 6k návrhu pořadu a termínu příští schůze (25. listopadu 2021) 
č. 7ke schválení programu 2. schůze petičního výboru (14. prosince 2021) 
č. 8ke zřízení podvýborů (14. prosince 2021) 
č. 9k volbě předsedů podvýborů (14. prosince 2021) 
č. 10k vyřízení petic z 8. VO (14. prosince 2021) 
č. 11k návrhu pořadu a termínu příští schůze (14. prosince 2021) 
č. 12ke schválení programu 3. schůze petičního výboru (18. ledna 2022) 
č. 13k Zásadám petičního výboru pro vyřizování peticí doručených Poslanecké sněmovně a jejím orgánům (18. ledna 2022) 
č. 14ke Zprávě o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2021 (18. ledna 2022) 
č. 15k Informaci o peticích a nově došlé petice (18. ledna 2022) 
č. 16k Informaci o peticích a nově došlé petice (18. ledna 2022) 
č. 17k návrhu pořadu a termínu příští schůze (18. ledna 2022) 
č. 19ke schválení programu 4. schůze petičního výboru (3. února 2022) 
č. 20k záměru zahraničních cest petičního výboru v roce 2022 (3. února 2022) 
č. 21k Informaci o peticích a nově došlé petice (3. února 2022) 

12345>>
ISP (příhlásit)