Semináře VSP

4. dubna 2022
Perspektivy sociální péče
 
19. května 2022
Aktuální výzvy systému péče o ohrožené děti
 
9. června 2022
Iniciativa pro dítě 21 - možnosti a výzvy (spolu)práce při řešení případů ohrožených dětí
 
14. září 2022
Problematika vyloučených lokalit v ČR
 
9. listopadu 2022
Pracovnělékařské služby a nemoci z povolání - právní úprava a praxe
 
8. prosince 2022
Spolupráce veřejného a soukromého sektoru při zajišťování a rozšiřování pobytových služeb seniorům
 
25. listopadu 2022
Neviditelnost není superschopnost
 
13. dubna 2023
Problematika sociálně-zdravotního pomezí v ČR jako výzva i příležitost
 
27. dubna 2023
Zvyšování dostupnosti péče v domácím prostředí
 
25. května 2023
Jak umožnit lidem s postižením svobodně žít
 
23. června 2023
Vzdělávání dětí s těžkým kombinovaným postižením
 
21. září 2023
Lékařské posudky ve zdravotnictví a sociálním zabezpečení
 
21. listopadu 2023
Problematika sociálního začleňování lidí po výkonu trestu odnětí svobody
 
5. prosince 2023
Chceme pracovat! - Posuzování invalidity jako překážka na cestě do práce?
 
7. prosince 2023
Jak zlepšit právní postavení pečujících osob a možnosti jejich odpočinku
 
25. dubna 2024
Duše teenagera, úzkosti, deprese a sebevražedné myšlenky aneb Nejsi v tom sám!
 
14. května 2024
Lidé a roboti při práci
 

sx018-20240522 AĹž vyletĂ­ z hnĂ­zda.jpeg
 ISP (příhlásit)