O výboru

Výbor má v současném volebním období 20 členů. Jeho úkolem je projednávání široké škály zákonů a dalších dokumentů z oblasti ochrany životního prostředí. Jde zejména o normy týkající se ochrany přírody a krajiny, ochrany vod, ochrany ovzduší, ochrany zemědělského půdního fondu, odpadového hospodářství, výkonu státní geologické služby, ochrany nerostného bohatství, nebo posuzování vlivů na životní prostředí. Výbor se dále zabývá návrhy rozpočtu a závěrečnými účty Státního fondu životního prostředí, Českého báňského úřadu a Ministerstva životního prostředí. Pořádá také odborné semináře a kulaté stoly k aktuálním tématům a problémům v environmentální oblasti.

Z historie výboru

Výbor pro životní prostředí byl ustaven v České národní radě v únoru 1990. V letech 1992 až 2006 byla agenda životního prostředí včleněna do výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí (od roku 1993 v rámci Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky).

Obnoven jako samostatný byl výbor pro životní prostředí v V. volebním období Poslanecké sněmovny (2006 - 2010). Měl 18 členů a předsedou byl zvolen Libor Ambrozek (KDU - ČSL). Během tohoto období výbor projednal 40 návrhů zákonů a více než 12 zpráv, rozpočtových kapitol atd.
Rovněž v VI. volebním období Poslanecké sněmovny (2010 - 2013) pracoval výbor pro životní prostředí s 18 členy. Předsedou výboru byl Milan Šťovíček (VV, později STAN). V tomto zkráceném volebním období se výbor zabýval 32 návrhy zákonů a více než 9 zprávami a rozpočtovými kapitolami.

V VII. volebním období Poslanecké sněmovny (2013 - 2017) měl výbor pro životní prostředí 15 členů. Předsedou byl Robin Böhnisch (ČSSD). Výbor se zabýval 32 návrhy zákonů, dále zprávami a rozpočtovými kapitolami a také 4 mezinárodními smlouvami. Mezi nejvýznamnější projednávané materiály VII. volebního období patřila ve výboru pro životní prostředí novela zákona o ochraně přírody a krajiny, která zavedla nová pravidla pro národní parky a také Pařížská klimatická dohoda.

Předsedkyní výboru byla v VIII. volebním období Ing Dana Balcarová, výbor měl 18 členů a mimo jiné návrhy zákonů byla hlavním tématem implementace balíčku nové odpadové legislativy.

V minulosti byli předsedy výboru
2006 - 2010   RNDr. Libor Ambrozek
2010 - 2013   Mgr. Milan Šťovíček
2013 - 2017   PhDr. Robin Böhnisch
2017 - 2021   Ing. Dana Balcarová?? (29.11.2021)ISP (příhlásit)