Aktuality

25. schůze Výboru pro životní prostředí v Ústřední čistírně odpadních vod v Praze (20. 12. 2023)
25. schůze proběhla 6. prosince v Ústřední čistírně odpadních vod v Praze. Členky a členové Výboru zde projednávali mj. také novelu vodního zákona a novelu zákona o ochraně zemědělského půdního fondu.

Po projednání všech bodů programu čekala členky a členy Výboru prohlídka čistírny. Ředitel SOVAK ČR Ing. Vilém Žák krátce představil Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, která skrz své členy vyrábí přes 90 % pitné vody v ČR a adekvátní množství odpadní vody čistí. Ředitel Žák srovnával výkonnost českého vodárenství s evropskými zeměmi. Uvedl, že se blíží doba, kdy zákonodárci dostanou na stůl výsledek směrnice o čištění městských odpadních vod, který bude potřeba implementovat do národní legislativy.

Generální ředitel Pražských vodovodů a kanalizací Ing. Petr Mrkos provedl členky a členy Novou vodní linkou. Ústřední čistírna odpadních vod, je největší zařízení na čištění městských odpadních vod v ČR. Ročně se tu zpracuje cca 105 mil. kubíků odpadní vody. Do Prahy je dodáno cca 78 mil. kubíků vody. Rozdíl je daný přítokem dešťové vody do kanalizačního systému. Stávající vodní linka byla uvedena do provozu v roce 1965. V roce 2010 byla spuštěna první etapa výstavby nové vodní linky, druhá etapa začne v roce 2024. Celková rekonstrukce vyjde na 20 mld. Kč. Ředitel Markos uvedl, že díky celoročně vysokému průměru teplot odpadních vod uvažuje vodárna o připojení těchto vod do centrálního vytápěcího systému.

Závěrem byly členkám a členům detailně představeny procesy čištění a nakládání s odpadní vodou.
25. schůze Výboru pro životní prostředí v Ústřední čistírně odpadních vod v Praze (20. 12. 2023)
25. schůze Výboru pro životní prostředí v Ústřední čistírně odpadních vod v Praze (20. 12. 2023)ISP (příhlásit)