Aktuality

Setkání výborů pro obranu a bezpečnost Parlamentů zemí V4 (26. 4. 2024)
Ve dnech 28. a 29. dubna 2024 se v Poslanecké sněmovně uskutečnilo setkání výborů pro obranu a bezpečnost Parlamentů zemí Visegrádské čtyřky. 

Tématem pondělní dopolední části jednání v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR byla „Migrace jako středoevropská výzva“.

V deklaraci, kterou na závěr jednání zástupci jednotlivých zemí V4 podepsali, mimo jiné vyjádřili znepokojení nad zvýšeným migračním tlakem v loňském roce jak na vnější hranice EU, tak na azylové a přijímací kapacity. Dále pak to, že uznávají potřebu další reformy migrační a azylové politiky EU po evropských volbách s cílem výrazně snížit migrační tlak. Tato reforma ovšem musí být podle signatářů schopna řešit současné i budoucí migrační výzvy a zároveň se přizpůsobit měnící se a stále nestabilnější geopolitické situaci.

Deklaraci podepsal za českou stranu předseda výboru pro bezpečnost PSP Pavel Žáček, za maďarskou stranu místopředseda výboru pro obranu a právo Národního shromáždění Miklós Simon a předseda výboru pro národní obranu Národního shromáždění Zoltán Sas, za polskou stranu místopředsedkyně výboru pro veřejnou zprávu a vnitřní záležitosti Sejmu Małgorzata Pępek, místopředseda výboru pro národní obranu Sejmu Andrzej Szewiński a předseda výboru pro národní obranu Senátu Mirosław Różański a za slovenskou stranu předseda výboru pro obranu a bezpečnost Národní rady Tibor Gašpar.

O vývoji nelegální migrace na území ČR mluvil policejní prezident Martin Vondrášek – viz přiložená prezentace.

Program setkání V4 pokračoval v odpoledních hodinách v Senátu, tématem byla "Obrana států V4 po ruské agresi na Ukrajině".

Text přijaté deklarace, program, projevy účastníků setkání a další výstupy z jednání jsou zveřejněny níže. 

videozáznam z jednání: https://videoarchiv.psp.cz/playa.php?cast=3896
Setkání výborů pro obranu a bezpečnost Parlamentů zemí V4 (26. 4. 2024)
Setkání výborů pro obranu a bezpečnost Parlamentů zemí V4 (26. 4. 2024)
Setkání výborů pro obranu a bezpečnost Parlamentů zemí V4 (26. 4. 2024)
Setkání výborů pro obranu a bezpečnost Parlamentů zemí V4 (26. 4. 2024)
Setkání výborů pro obranu a bezpečnost Parlamentů zemí V4 (26. 4. 2024)
Setkání výborů pro obranu a bezpečnost Parlamentů zemí V4 (26. 4. 2024)
Setkání výborů pro obranu a bezpečnost Parlamentů zemí V4 (26. 4. 2024)
Setkání výborů pro obranu a bezpečnost Parlamentů zemí V4 (26. 4. 2024)
Setkání výborů pro obranu a bezpečnost Parlamentů zemí V4 (26. 4. 2024)
Setkání výborů pro obranu a bezpečnost Parlamentů zemí V4 (26. 4. 2024)
Setkání výborů pro obranu a bezpečnost Parlamentů zemí V4 (26. 4. 2024)
Setkání výborů pro obranu a bezpečnost Parlamentů zemí V4 (26. 4. 2024)
Setkání výborů pro obranu a bezpečnost Parlamentů zemí V4 (26. 4. 2024)
Setkání výborů pro obranu a bezpečnost Parlamentů zemí V4 (26. 4. 2024)ISP (příhlásit)