Přijetí zahraničních návštěv

Japonsko Přijetí velvyslance Japonska předsedou výboru pro bezpečnost (1. 3. 2024)
Předseda výboru pro bezpečnost PhDr. Pavel Žáček, Ph.D. ve čtvrtek 22. února 2024 přijal japonského velvyslance v České republice Jeho Excelenci Suzuki Hideo

Jeho Excelence Suzuki Hideo poděkoval předsedovi výboru za vynikající vztahy ve všech oblastech spolupráce na parlamentní úrovni, zejména pak v bezpečnostních otázkách, obranné spolupráci, včetně kybernetické bezpečnosti. Zároveň prohlásil, že stejně dobrá spolupráce bude pokračovat i s jeho nástupcem.

Předseda výboru poděkoval velvyslanci za vše, co udělal pro excelentní vztahy obou našich zemí. Uvedl, že považuje Japonsko za jednoho z hlavních partnerů v Indo-pacifickém regionu, a v tomto kontextu uvedl, že dlouhodobě podporuje parlamentní návštěvu Japonska. Bylo mu ctí s velvyslancem spolupracovat.

Oba představitelé se opětovně shodli na akutní potřebě hájit společné demokratické hodnoty proti jakémukoliv vážnému ohrožení ze strany totalitních či autoritativních režimů. Zdůraznili, že je nutné se bránit proti destabilizaci celých regionů, dělat vše pro udržení míru, a to i formou odstrašení. Předpokladem je zahraničně-politická asertivita, včetně vzájemné koordinace při čelení hybridním a kybernetickým útokům.

Předseda výboru jako člen poslanecké delegace do Parlamentního shromáždění NATO zmínil větší pozornost, kterou NATO od summitu v Madridu věnuje situaci v Indo-Pacifiku a zdůraznil potřebu užší spolupráci s partnery v regionu. Hrozby, kterým čelíme, jsou vzájemně propojené, jako příklad uvedl podporu Severní Koreje ruské agresi proti Ukrajině. Demokratické země mají povinnost spolupracovat, aby byly schopné čelit všem myslitelným hrozbám při ochraně vlastní svrchovanosti a mezinárodního řádu.

V neposlední řadě diskutovali vnitropolitickou situaci v USA, při vědomí důležitosti amerických prezidentských voleb pro svět, a také situaci na Blízkém východě, v Izraeli a v pásmu Gazy. Zmíněna byla i podpora ČR Státu Izrael a potřeba rozličné humanitární pomoci.
Přijetí velvyslance Japonska předsedou výboru pro bezpečnost (1. 3. 2024)
Přijetí velvyslance Japonska předsedou výboru pro bezpečnost (1. 3. 2024)
Přijetí velvyslance Japonska předsedou výboru pro bezpečnost (1. 3. 2024)

Navigace sekce Výbor pro bezpečnostISP (příhlásit)