O výboru

Výbor pro obranu se v rámci kontrolní a legislativní činnosti věnuje zejména otázkám vnější bezpečnosti státu a jejího zajištění. Je základním institucionálním nástrojem civilní kontroly ozbrojených sil, vykonává kontrolní roli ve vztahu k řízení rezortu obrany, v rámci legislativního procesu se podílí na tvorbě zákonných předpisů v oblasti obrany a bezpečnosti, každoročně projednává rovněž příslušnou kapitolu státního rozpočtu a státního závěrečného účtu, dále mandát pro vysílání příslušníků ozbrojených sil do zahraničních operací a jiné materiály týkající se ozbrojených sil, které jsou vládou předkládány Parlamentu na základě ústavní povinnosti (informace o cvičeních ozbrojených sil, o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území ČR atd.). 

Výbor pro obranu je rovněž na základě platné legislativy příslušný k projednání návrhů na jmenování náčelníka Generálního štábu AČR a náčelníka Vojenské policie. Agendu jednání výboru vycházející z podnětů jeho členů ve značné míře tvoří projednávání věcných otázek týkajících se obrany a diskuse o těchto otázkách se zástupci rezortu obrany (obranné akvizice, stav personálu ozbrojených sil, vývoj plnění rozpočtu, otázky obranného průmyslu aj.).

K obvyklým aktivitám výboru nad rámec standardních zasedání patří výjezdy k útvarům AČR a návštěvy podniků českého obranného průmyslu a dalších institucí, organizace seminářů, účast členů výboru na vzpomínkových a pietních akcích souvisejících s vojenskou historií a tradicemi a další. Výbor udržuje rovněž partnerské vztahy s parlamentními výbory pro obranu jiných zemí prostřednictvím zahraničních cest a přijímání zahraničních delegací či velvyslanců v ČR. Jeho členové reprezentují Parlament České republiky na mezinárodních setkáních k problematice obrany a bezpečnosti.

V 9. volebním období má výbor pro obranu 16 členů.
ISP (příhlásit)