Dokumenty

Pozvánky, zvukové záznamy a prezentace ze schůzí

č. 46 (27. června 2024)
č. 45 (19. června 2024)
č. 44 (5. června 2024)
č. 43 (24. dubna 2024)
č. 42 (20. března 2024)

další

Zápisy z jednání

č. 44 (5. června 2024)
č. 43 (24. dubna 2024)

další

Usnesení

č. 320k výběru z aktů a dokumentů EU zaslaných Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období 29. května - 11. června 2024 (19. června 2024)
č. 319ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Dialogy o čisté transformaci - hodnocení - Silný evropský průmysl pro udržitelnou Evropu /kód Rady 8845/24, KOM(2024) 163 v konečném znění/ (5. června 2024)
č. 318ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Pokročilé materiály pro vedoucí postavení v průmyslu /kód Rady 7172/24, KOM(2024) 98 v konečném znění/ (19. června 2024)
č. 317ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Plán pro evropský diplom /kód Rady 8508/24, KOM(2024) 144 v konečném znění/ (19. června 2024)
č. 316k Informaci o Konvergenčním programu České republiky na rok 2024 a Národnímu programu reforem České republiky 2024 (19. června 2024)

další

Semináře

New Russian Diasporas outside the European Union: Policy Challenges for Czechia and other Member-states (13. července 2023)
European Democratic Academy (9. až 13. listopadu 2022)

další
ISP (příhlásit)