Zahraniční cesty

Velká Británie Zahraniční cesta delegace výboru do Velké Británie (30. 6. 2023)
Ve dnech 6. června 2023 až 9. června 2023 uskutečnila delegace Výboru pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR zahraniční cestu do Velké Británie.  

Složení delegace VO:

Lubomír Metnar, předseda výboru

Pavel Růžička, místopředseda výboru

Michaela Opltová, členka výboru

Petr Liška, člen výboru

Jiří Valtr, tajemník výboru

Jitka Lipenská, ředitelka OMV KPS

Silvie Ginterová, tlumočnice.

 

Po příletu krátce po poledne v úterý dne 9. června 2023 se delegace v doprovodu velvyslankyně Marie Chatardové a rady-vyslance Michala Strouhala odebrala do britského parlamentu. Zde zahájila svůj program jednáním s delegací výboru pro obranu Dolní sněmovny, za který se jednání účastnili předseda výboru Tobias Ellwood a členové Dave Doogan, Mark Francois a Robert Couts. Jednání dominovalo téma války na Ukrajině. Britské poslance zajímal i pohled na situaci ve východní Evropě, především na Slovensku a v Gruzii. V průběhu cca 1,5 hodinového setkání se probírala i témata ruské hybridní propagandy, armádních akvizic (především plánovaný nákup letounů F35), zkušenosti při zadávání veřejných zakázek a stav obranných průmyslů. Po skončení jednání se zástupci výboru pro obranu následovala krátká prohlídka britského parlamentu a následně se členové delegace setkali k cca 45 minutovému setkání s předsedkyní zahraničního výboru Dolní sněmovny Alicií Kearns a členem výboru Henry Smithem. I tomuto setkání dominovalo téma války na Ukrajině. Britské poslance zajímali i otázky společné obranné spolupráce i obecné otázky týkající se parlamentní práce.       

Po skončení jednání v britském parlamentu se delegace ubytovala v hotelu a den zakončila pracovní večeří na českém velvyslanectví.

Ve středu 7. června 2023 členové delegace v doprovodu přidělence obrany ČR na velvyslanectví v Londýně brigádního generála Vratislava Berana navštívili budovu na Porcheter Gate, za 2. světové války sídlo exilové československé zpravodajské služby. Následně se členové delegace účastnili jako zvláštní hosté v budově velvyslanectví oslavy ke Dni ozbrojených sil (tento den je památným dnem Ministerstva obrany České republiky, který odkazuje na  30. červen 1918, kdy došlo u francouzského města Darney ke slavnostní přísaze příslušníků Československé střelecké brigády československých legií ve Francii). Akce se zúčastnili mimo jiné také další přidělenci obrany z partnerských států nebo účastníci projektu Children of Heroes.

Ve čtvrtek 8. června 2023 delegace dopoledne absolvovala jednání na ministerstvu obrany. Tamní experti seznámili členy delegace (na základě jejich žádosti) s podmínkami pro život vojáků v britské armádě – bydlení, zajištění rodin, benefity, náhrady popřípadě zabezpečení rodin v případě úmrtí vojáka, péče o veterány, atd. Následoval bezpečnostní briefing expertů ministerstva obrany na témata konflikt na Ukrajině a bezpečnostní situace v Sahelu.

Po skončení jednání delegace položila věnce u památníku Bitvy o Británii, který se nachází poblíž budovy ministerstva obrany. Následně delegace přejela na hřbitov v Brookwoodu, největší hřbitov ve Spojeném království ležící jihozápadně od Londýna. Zde v uctila památku československých vojáků, pochovaných v jeho vojenské i civilní části.    

V pátek 9. června 2023 v dopoledních hodinách delegace svůj pobyt ve Velké Británii ukončila a odletěla zpět do Prahy.
Zahraniční cesta delegace výboru do Velké Británie (30. 6. 2023)
Zahraniční cesta delegace výboru do Velké Británie (30. 6. 2023)
Zahraniční cesta delegace výboru do Velké Británie (30. 6. 2023)
Zahraniční cesta delegace výboru do Velké Británie (30. 6. 2023)
Zahraniční cesta delegace výboru do Velké Británie (30. 6. 2023)
Zahraniční cesta delegace výboru do Velké Británie (30. 6. 2023)
Zahraniční cesta delegace výboru do Velké Británie (30. 6. 2023)

Navigace sekce Výbor pro obranuISP (příhlásit)