Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 16 (12. června 2024)
č. 15 (13. března 2024)

další

Usnesení

č. 44Zpráva o použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu a o použití sledování osob a věcí Policií České republiky v druhém pololetí roku 2023 (VYHRAZENÉ) neutajované přílohy: Statistický přehled a Zpráva o použití zařízení k rušení provozu elektronických komunikací Pyrotechnickou službou Policie ČR za druhé pololetí roku 2023 (12. června 2024)
č. 43Informace o použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu a použití sledování osob a věcí pověřeným celním orgánem České republiky za I. pololetí roku 2023 (VYHRAZENÉ) (13. března 2024)
č. 42Kontrola dvou vybraných úkonů z utajovaného dokumentu „Informace o použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu a použití sledování osob a věcí pověřeným celním orgánem České republiky za II. pololetí roku 2022“ (VYHRAZENÉ) (13. března 2024)
č. 41Analýza odposlechů a záznamů telekomunikačního provozu a sledování osob a věcí dle trestního řádu a rušení provozu elektronických komunikací Policií ČR za rok 2022 (7. března 2024)
č. 40Kontrola dvou vybraných úkonů z utajovaného dokumentu „Zpráva o použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu a o použití sledování osob a věcí Policií ČR v 1. pololetí roku 2023“ (VYHRAZENÉ) (7. března 2024)

další

Semináře

Jakou potřebujeme regulaci využívání metod rozpoznávání tváří ve veřejném prostoru? (21. června 2022)

další


Navigace sekce Stálá komise pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikacíISP (příhlásit)