Písemné pozměňovací návrhy
Zdeněk Kettner

ČísloSněmovní tiskDokumentPopisPředloženo
389144Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 202221645-33495.docx (31 KB) 22. 2. 2022 13:09:56
390144Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 202221646-33496.docx (31 KB) 22. 2. 2022 13:12:12
916244Novela z. o opatř. v obl. školství - Ukrajina22172-34457.docx (32 KB) 14. 6. 2022 13:28:26
1182284Novela státního rozpočtu na rok 202222438-34886.DOCX (31 KB) 7. 9. 2022 16:33:22
1183284Novela státního rozpočtu na rok 202222439-34887.DOCX (31 KB) 7. 9. 2022 16:34:41
1526315Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 202322782-35430.docx (32 KB) 3. 11. 2022 13:55:29
1527315Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 202322783-35431.docx (31 KB)Zákon o státním rozpočtu na rok 2023 - navýšení výdajů regionálního školství a přímo řízených organizací o částku 1 000 000 000 Kč (nepedagogičtí pracovníci).3. 11. 2022 13:59:40
1774289Novela z. o pedagogických pracovnících23030-35797.doc (298 KB)Pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 561/2004 Sb., o předš15. 1. 2023 22:39:42
1780289Novela z. o pedagogických pracovnících23036-35802.doc (82 KB)Novela zákona o PP. Zrušení části první.16. 1. 2023 09:06:18
2056392Novela z. o důchodovém pojištění23312-36185.docx (21 KB)Navýšení pevné finanční částky, o kterou mají být důchody valorizovány, o 1 464 korun.27. 2. 2023 14:05:49
2057392Novela z. o důchodovém pojištění23313-36186.docx (21 KB)Navýšení pevné finanční částky, o kterou mají být důchody valorizovány, o 1 463 korun.27. 2. 2023 14:07:06
2058392Novela z. o důchodovém pojištění23314-36187.docx (21 KB)Navýšení pevné finanční částky, o kterou mají být důchody valorizovány, o 1 462 korun.27. 2. 2023 14:09:28
2059392Novela z. o důchodovém pojištění23315-36188.docx (21 KB)Navýšení pevné finanční částky, o kterou mají být důchody valorizovány, o 1 461 korun.27. 2. 2023 14:11:10
2060392Novela z. o důchodovém pojištění23316-36189.docx (21 KB)Navýšení pevné finanční částky, o kterou mají být důchody valorizovány, o 1 460 korun.27. 2. 2023 14:12:05
2946488Vl.n.z., kt. se mění někt.zák. s konsolidací veřej. rozpočtů24202-37513.docx (36 KB)Návrh vrátit položku 4401 (kód celního sazebníku) do Přílohy č. 3 k zákonu č. 235/2004 Sb., aby daň z přidané hodnoty byla u různých forem paliva původem ze dřeva ve snížené sazbě ve výši 12 % DPH.9. 8. 2023 13:12:48
3063488Vl.n.z., kt. se mění někt.zák. s konsolidací veřej. rozpočtů24319-37690.docx (48 KB)Vrácení položky 4401 (kód nomenklatury celního sazebníku) do Přílohy č. 3 k zákonu č. 235/2004 Sb., tedy aby daň z přidané hodnoty byla u různých forem paliva původem ze dřeva ve snížené sazbě.3. 9. 2023 16:53:22
3550549Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 202424806-38466.docx (34 KB)Splnění 130% průměrné mzdy pedagogickým pracovníkům k roku 2023.10. 11. 2023 11:14:32
3551549Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 202424807-38467.docx (34 KB)Dorovnání ONIV v kapitole školství na úroveň roku 2023.10. 11. 2023 11:17:48
3552549Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 202424808-38473.docx (258 KB)Zabránění snížení platů nepedagogickým a ostatním pedagogickým pracovníkům o 2%.10. 11. 2023 11:21:12
4264660Novela z. o vysokých školách25520-39580.docx (46 KB)Návrh upravuje optimální dobu plynulého přechodu na nový typ kritérií pro zahraniční instituce, kterou představuje délka realizace studijního programu, tedy 5 let.23. 4. 2024 11:53:33


ISP (příhlásit)