Písemné pozměňovací návrhy
David Šimek

ČísloSněmovní tiskDokumentPopisPředloženo
496144Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 202221752-33681.docx (16 KB) 3. 3. 2022 08:05:58
65355Vl.n.z. o omezení dopadu plast.výrobků na životní pr.21909-33966.docx (28 KB) 31. 3. 2022 12:37:08
74355Vl.n.z. o omezení dopadu plast.výrobků na životní pr.21999-34142.docx (32 KB) 25. 4. 2022 12:59:35
1888289Novela z. o pedagogických pracovnících23144-35978.docx (28 KB)Úplata za vzdělávání a školské služby14. 2. 2023 09:43:52
2468307Novela z. o místních poplatcích23724-36708.docx (36 KB) 4. 4. 2023 08:03:20
2993443Novela z. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení24249-37614.docx (45 KB)Úhrada náhrady mzdy nebo platu za pracovní volno související s akcí pro děti a mládež28. 8. 2023 09:25:24
3160431Novela z. o matrikách, jménu a příjmení24416-37859.docx (33 KB)Změny sazeb některých správních poplatků za agendu matrik a ověřování13. 9. 2023 10:53:00
3164431Novela z. o matrikách, jménu a příjmení24420-37861.docx (30 KB) 13. 9. 2023 11:31:55
3363410Novela z. o urychlení výstavby dopravní infrastruktury24619-38175.docx (31 KB) 11. 10. 2023 09:24:27
3557487Novela z. - energetický zákon24813-38477.docx (38 KB)Plnění propan-butanových lahví bez souhlasu jejich vlastníka13. 11. 2023 14:38:39
3558487Novela z. - energetický zákon24814-38478.docx (30 KB)Hlasovací práva členů energetických společenství13. 11. 2023 14:39:36
3568487Novela z. - energetický zákon24824-38488.docx (34 KB)"Nejvýše tři skupiny sdílení"14. 11. 2023 07:00:17
3680549Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 202424936-38622.docx (32 KB)Změny v kapitole 315 – Ministerstvo životního prostředí15. 11. 2023 10:25:42
4023569Novela z. o vodách (vodní zákon)25279-39175.docx (39 KB)Vyvratitelná domněnka převažujícího veřejného zájmu27. 2. 2024 15:09:54
4024569Novela z. o vodách (vodní zákon)25280-39176.docx (35 KB)Upřesnění k sazbě poplatku za odběr – pitná voda27. 2. 2024 15:11:09
4026569Novela z. o vodách (vodní zákon)25282-39177.docx (36 KB)Komplexní PN k § 38a – Kontinuální sledování znečištění odpadních vod27. 2. 2024 15:12:26
4027569Novela z. o vodách (vodní zákon)25283-39178.docx (38 KB)Vypouštění odpadních vod – dětské tábory přírodního typu27. 2. 2024 15:13:31
4045569Novela z. o vodách (vodní zákon)25301-39196.docx (36 KB)Úprava výjimky pro některé tábory v záplavových územích28. 2. 2024 11:22:07
4048579Novela z. o ochraně zemědělského půdního fondu25304-39199.docx (44 KB)Podpora obnovy přírody na územích ovlivněných těžbou29. 2. 2024 09:20:45
4175576Novela z. o archivnictví a spisové službě25431-39425.docx (33 KB)Účinnost povinnosti automatizovaně vytvářet a zpracovávat metadata9. 4. 2024 12:46:34
4188579Novela z. o ochraně zemědělského půdního fondu25444-39435.docx (45 KB)Legislativně technické úpravy – agrovoltaika9. 4. 2024 18:10:35
4193569Novela z. o vodách (vodní zákon)25449-39439.docx (39 KB) 10. 4. 2024 11:24:05
4194569Novela z. o vodách (vodní zákon)25450-39440.docx (59 KB)Souhrnný pozměňovací návrh10. 4. 2024 11:27:15
4571660Novela z. o vysokých školách25827-40101.docx (34 KB)Koeficient pro výpočet nároku na sociální stipendium1. 7. 2024 15:22:32


ISP (příhlásit)