Předpis 354/2019 Sb.

Citace354/2019 Sb.
NázevZákon o soudních tlumočnících a soudních překladatelích
Částka148 (20. 12. 2019)
Účinnostod 1. 1. 2021
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 8. volební období, 2017 - 2021
73 Vl.n.z. o soudních tlumočnících a soudních překladatelích
Navržené změny2 tisky

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 148 pod číslem 354/2019 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
166/2020novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích1
Vztahuje se k
36/1967??Zákon o znalcích a tlumočnících 
155/1998??Zákon o znakové řeči a o změně dalších zákonů 
18/2004??Zákon o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace) 
235/2004??Zákon o dani z přidané hodnoty 
89/2012??Zákon občanský zákoník 
Vztahováno k
455/1991??Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
326/1999??Zákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů 
301/2000??Zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů 
634/2004??Zákon o správních poplatcích 
255/2019??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech a zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích 
166/2020??Zákon, kterým se mění zákon č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích 
166/2020??Zákon, kterým se mění zákon č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích 
166/2020??Zákon, kterým se mění zákon č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích 
506/2020??Vyhláška o výkonu tlumočnické a překladatelské činnosti 
506/2020na základěVyhláška o výkonu tlumočnické a překladatelské činnosti 
506/2020??Vyhláška o výkonu tlumočnické a překladatelské činnosti 
507/2020na základěVyhláška o odměně a náhradách soudního tlumočníka a soudního překladatele 
507/2020??Vyhláška o odměně a náhradách soudního tlumočníka a soudního překladatele 
507/2020??Vyhláška o odměně a náhradách soudního tlumočníka a soudního překladatele 
520/2020??Vyhláška o provádění adaptačně-integračních kurzů 
608/2020??Vyhláška o stanovení potřebné úrovně znalosti českého jazyka a rovnocenných jazykových zkouškách pro výkon tlumočnické činnosti 
608/2020na základěVyhláška o stanovení potřebné úrovně znalosti českého jazyka a rovnocenných jazykových zkouškách pro výkon tlumočnické činnosti 
608/2020??Vyhláška o stanovení potřebné úrovně znalosti českého jazyka a rovnocenných jazykových zkouškách pro výkon tlumočnické činnosti 
369/2022na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 507/2020 Sb., o odměně a náhradách soudního tlumočníka a soudního překladatele 
369/2022??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 507/2020 Sb., o odměně a náhradách soudního tlumočníka a soudního překladatele 


ISP (příhlásit)