Kontrolní výbor

Předseda

Ing. Radovan Vích

Místopředseda

Ing. Roman Kubíček, Ph.D., MBA
Ing. Hana Naiclerová, MBA
Jiří Slavík

Podvýbor pro kontrolu hospodaření veřejného sektoru
ISP (příhlásit)