Výbor pro sociální politiku

Předseda

MUDr. Vít Kaňkovský

Místopředseda

Ing. Jana Bačíková, MBA
Mgr. Martina Ochodnická
Mgr. Jana Pastuchová
Mgr. Ing. Pavla Pivoňka Vaňková
Bc. Lucie Šafránková

Podvýbor pro informační technologie, dávkové systémy a problematiku Úřadu práce
Podvýbor pro sociálně vyloučené lokality a začleňování lidí po výkonu trestu
Podvýbor pro sociálně zdravotní pomezí
Podvýbor pro sociální služby a osoby zdravotně postižené
ISP (příhlásit)