Sněmovní tisk 19
Novela z. o rozpočtovém určení daní

Stav projednávání ke dni: 23. června 2024

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Zastupitelstvo Pardubického kraje předložilo sněmovně návrh zákona 26. 10. 2021.
Zástupce navrhovatele: Netolický M., Kortyš M..

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 19/0 dne 15. 11. 2021. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0019.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 22. 11. 2021. Vláda zaslala stanovisko 15. 12. 2021. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 15. 12. 2021 jako tisk 19/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 1473/21, PID ALBSC8ZLR8EM.

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 25. 12. 2021.

Projednávání tisku navrženo na pořad 108. schůze (od 25. června 2024).Deskriptory EUROVOCu: administrativní členění, přerozdělování příjmů, regionální finance, rozpočtová pravidla, státní rozpočet

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)