Sněmovní tisk 33
Střednědobý výhled státního rozpočtu ČR na léta 2023 a 2024

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Střednědobý výhled státního rozpočtu České republiky na léta 2023 a 2024

Autor: min. financí

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 11. 11. 2021 jako tisk 33/0.
  Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1199/21, PID KORNC89LZCG3.

 • O

  Poslanecká sněmovna svým usnesením stanovila, že zprávy tohoto typu vždy projedná na své schůzi.
  Organizační výbor zprávu přikázal a doporučil projednání Poslaneckou sněmovnou 25. 11. 2021 (usnesení č. 3).

 • V
  • Č

   Zpráva 14. 6. 2022 vzata zpětDeskriptory EUROVOCu: ekonomická prognóza, ekonomický model, fiskální politika, rozpočtová politika, státní rozpočet, střednědobá prognózaISP (příhlásit)