Sněmovní tisk 552
Novela z. o rozpočtovém určení daní

Stav projednávání ke dni: 23. června 2024

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Zastupitelstvo Pardubického kraje předložilo sněmovně návrh zákona 27. 9. 2023.
Zástupce navrhovatele: Netolický M., Kortyš M..

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 552/0 dne 3. 10. 2023. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0552.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 6. 10. 2023. Vláda zaslala stanovisko 30. 10. 2023. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 30. 10. 2023 jako tisk 552/1 (neutrální).

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 9. 11. 2023.

Projednávání tisku navrženo na pořad 108. schůze (od 25. června 2024).Deskriptory EUROVOCu: administrativní členění, přerozdělování příjmů, region, regionální finance, rozpočtová pravidla, státní rozpočet

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)