Sněmovní tisk 553
Novela z. o rozpočtovém určení daní

Stav projednávání ke dni: 19. července 2024

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Zastupitelstvo Středočeského kraje předložilo sněmovně návrh zákona 2. 10. 2023.
Zástupce navrhovatele: Pecková P., Kašpar M..

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 553/0 dne 3. 10. 2023.

    Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0553.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 6. 10. 2023. Vláda zaslala stanovisko 30. 10. 2023. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 30. 10. 2023 jako tisk 553/1 (neutrální).

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 10. 11. 2023.Deskriptory EUROVOCu: administrativní členění, přerozdělování příjmů, region, regionální finance, rozpočtová pravidla, státní rozpočet, Středočeský

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)