Sněmovní tisk 577
Zpráva o plnění státního rozpočtu ČR za 1. pololetí 2023

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2023

Autor: ministr financí

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 30. 10. 2023 jako tisk 577/0.

 • O

  Poslanecká sněmovna svým usnesením stanovila, že zprávy tohoto typu vždy projedná na své schůzi.
  Organizační výbor zprávu přikázal a doporučil projednání Poslaneckou sněmovnou 2. 11. 2023 (usnesení č. 208).
  Stanovisko Nejvyššího kontrolního úřadu bylo jako tisk 577/2 rozesláno poslancům 30. 11. 2023.

 • V
   • Věcně příslušný Rozpočtový výbor projednal zprávu a vydal 8. 11. 2023 usnesení doručené poslancům jako tisk 577/1 (doporučuje vzít na vědomí).
   • Kontrolní výbor projednal navíc zprávu a vydal 12. 12. 2023 usnesení doručené poslancům jako tisk 577/3 (bere na vědomí).
  • Č

   Čtení proběhlo 7. 3. 2024 na 94. schůzi.
   Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 945).Deskriptory EUROVOCu: plnění rozpočtu, státní rozpočetISP (příhlásit)