Akce 5. června 2024

Mezinárodní vztahy

Přijetí delegace Knesetu Výborem pro bezpečnost
Dne 5. 6. se v 10:00 - 10:50 uskuteční přijetí Parlamentní skupiny přátel Izrael - ČR izraelského Knesetu Výborem pro bezpečnost. Jednací místnost B 311.

Přijetí delegace Knesetu Zahraničním výborem
Dne 5. 6. se v 11:45 - 12:30 uskuteční přijetí Parlamentní skupiny přátel Izrael - ČR izraelského Knesetu Zahraničním výborem. Jednací místnost  K 250.

Přijetí delegace Knesetu Meziparlamentní skupinou přátel ČR - Izrael
Dne 5. 6. se v 13:00 - 14:20 uskuteční přijetí Parlamentní skupiny přátel Izrael - ČR izraelského Knesetu Meziparlamentní skupinou přátel ČR - Izrael formou pracovního oběda v Zrcadlovém salonku.

Přijetí předsedkyně Spolkové rady Rakouska Margit Göll
Předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Markéta Pekarová Adamová přijme předsedkyni Spolkové rady Rakouska Margit Göll. Přijetí se uskuteční ve středu 5. června od 14.00 do 14.45 hodin v pracovně paní předsedkyně (na adrese Sněmovní 4 v Praze 1).

Semináře, konference a kulaté stoly

Mezinárodní konference "Sexualizované násilí na dětech: Tabu, které stále neřešíme"
Konference, konaná pod záštitou poslankyně Pavly Golasowské ve spolupráci s Centrem LOCIKA a Nadací Sirius, se uskuteční ve středu 5. června od 10 do 16 hodin v budově Poslanecké sněmovny, Sněmovní 1, Praha 1 (místnost č. J205). 

Další akce

Zasedání Rady SFŽP
Zasedání Rady Státního fondu životního prostředí se uskuteční od 9:30 hodin v jednací místnosti VŽP (K49), Sněmovní 1, Praha 1. Zasedání je neveřejné.

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Rozpočtový výbor
č. 45 (5. června 2024) 
Výbor pro evropské záležitosti
č. 44 (5. června 2024) 
Ústavně-právní výbor
č. 36 (5. června 2024) 
Výbor pro sociální politiku
č. 49 (5. června 2024) 
Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
č. 38 (5. června 2024) 
Výbor pro zdravotnictví
č. 36 (5. června 2024) 
Výbor pro životní prostředí
č. 29 (5. června 2024) 
Stálá komise pro Ústavu České republiky
č. 7 (5. června 2024) 
ÚPV - Finanční podvýbor
č. 6 (5. června 2024) - neveřejné 
HV - Podvýbor pro energetiku
č. 8 (5. června 2024) - neveřejná, aktualizovaná pozvánka 

Semináře

Hospodářský výbor
Novela zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů – EU (neúplná transpozice) (5. června 2024) 
Zemědělský výbor
Slavnostní předávání osvědčení o autorizaci (5. června 2024) 

Záznamy videoarchivu

Jednání výboru

45. schůze Rozpočtového výboru (5. 6. 2024, 9:00 - 14:58)
29. schůze VŽP (5. 6. 2024, 12:31 - 13:38)
36. schůze VZ (5. 6. 2024, 14:04 - 17:32)

Tisková konference

Tisková konference poslankyně P. Golasowské a zástupců centra Locika k problematice sexualizovaného násilí na dětech (5. 6. 2024, 9:02 - 9:43)

Seminář

Sexualizované násilí na dětech: Tabu, které stále neřešíme (5. 6. 2024, 10:21 - 15:55)ISP (příhlásit)