Akce 6. června 2024

Mezinárodní vztahy

Konference ke Dni Jeruzaléma
Ve čtvrtek 6. 6. 2024 se ve 14:00 - 16:00 uskuteční Konference Den Jeruzaléma. Konference je pořádána pod záštitou předsedy Meziparlamentní skupiny přátel ČR - Izrael  mpř. Janem Bartoškem. Jednací sál J 205, Sněmovní 1.

Semináře, konference a kulaté stoly

Seminář na téma "GDPR a ochrana osobních údajů z pohledu nových bezpečnostních hrozeb a praxe do oblasti kybernetické bezpečnosti"
Odborný seminář pod záštitou poslance Roberta Králíčka ve spolupráci s Českou manažerskou asociací se koná dne 6. června 2024 v 9:00 hod. v budově Poslanecké sněmovny, Sněmovní 4, místnost číslo A 22.

Seminář "Bezpečná krajina z pohledu složek IZS ČR, správců liniových staveb a dopravy v kontextu negativních dopadů klimatické změny"
Seminář pořádaný poslankyní Michaelou Opltovou a poslancem Tomášem Dubským, pod záštitou Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze, se uskuteční 6. června 2024 od 13:00 do 17:00 v budově Poslanecké sněmovny – místnost č. A56, Sněmovní 128/4, 118 26 Praha 1.

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Kontrolní výbor
č. 34, upravená (6. června 2024) 
Výbor pro mediální záležitosti
č. 23 (6. června 2024) 
Hospodářský výbor
č. 43 (6. června 2024) 
Výbor pro bezpečnost
č. 44 (6. června 2024) 
Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
č. 32 (6. června 2024) 
Zahraniční výbor
č. 30 (6. června 2024) 
Stálá komise pro rodinu a rovné příležitosti
č. 19 (6. června 2024) 
Stálá komise pro rodinu a rovné příležitosti
č. 19 (6. června 2024) - zrušeno 

Semináře

Ústavně-právní výbor
Role přísedících v české justici  v současné době a v budoucnosti (6. června 2024) 
Výbor pro zdravotnictví
Přeshraniční spolupráce v akutní a plánované péči (6. června 2024) 

Záznamy videoarchivu

Tisková konference

Tisková konference stínové vlády hnutí ANO (6. 6. 2024, 9:58 - 10:04)

Seminář

Přeshraniční spolupráce v akutní a plánované péči (6. 6. 2024, 14:06 - 16:28)

Den Jeruzaléma (6. 6. 2024, 14:07 - 15:27)ISP (příhlásit)