Pozvánka na schůzi č. 36 (5. června 2024)

Související sněmovní tisky

596 Novela z. o správě voleb

598 Novela z. o soudech a soudcích

634 Novela z.o řízení ve věcech soudců, st.zástupců a soud.exek.

649 Vl. n. z. o regulaci lobbování

650 Vl.n.z.,kt. se m.někt. z.v souv. s přij.z.o regul.lobbování

653 Novela z. o Kanceláři prezidenta republiky

673 Novela z. o státní službě

688 Novela z. o Veřejném ochránci práv
ISP (příhlásit)