Sněmovní tisky
Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D. - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 8 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 186/0 Novela z. o podporovaných zdrojích energie - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 143/2022 Sb.
 268/0 Novela z. o sdruž. v pol. stranách a v pol. hnutích Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 108. schůze (od 25. 6. 2024)
 321/0 Novela z.o ochraně zdr.před škodlivými účinky návyk.látek - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 59/2023 Sb.
 365/0 Novela z. o provozu na pozemních komunikacích - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 150/2023 Sb.
 376/0 Novela z. o Státním fondu dopravní infrastruktury - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava, navržen na pořad 108. schůze (od 25. 6. 2024)
 454/0 N.z., kterým se mění a ruší někt. zákony se zrušením ÚPDI - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 464/2023 Sb.
 602/0 Novela z. o pozemních komunikacích - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 82/2024 Sb.
 606/0 Novela z. o státní památkové péči - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 81/2024 Sb.


ISP (příhlásit)