Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Petr Bendl

Schůze: 5, 9, 10, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 34

5. schůze (13. - 21. 10. 1998)

21. Návrh poslanců Václava Franka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a zákon ČNR č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 19/ - prvé čtení
část č. 118 (16. 10. 1998)

9. schůze (2. - 11. 2. 1999)

14. Návrh poslanců Evžena Snítilého, Jana Bláhy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů) /sněmovní tisk 82/ - prvé čtení
části č. 170-171 (9. 2. 1999)

16. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 93/ - prvé čtení
část č. 64 (3. 2. 1999)

55. Doporučení č. 189 týkající se všeobecných podmínek ke stimulaci tvorby pracovních míst v malých a středních podnicích /sněmovní tisk 78/
část č. 245 (11. 2. 1999)

10. schůze (23. 3. - 2. 4. 1999)

34. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 159/ - prvé čtení
část č. 206 (31. 3. 1999)

76. Ústní interpelace
části č. 110-112 (25. 3. 1999)

13. schůze (11. 5. - 9. 6. 1999)

3. Vládní návrh zákona o vyhlášení Národního parku České Švýcarsko a o změně zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 77/ - druhé čtení
části č. 12-13 (11. 5. 1999)

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 93/ - druhé čtení
část č. 54 (12. 5. 1999)

23. Informace ministra financí o odhadu vývoje veřejných rozpočtů v roce 1999 a o opatřeních vlády směřujících k dodržení zákona o státním rozpočtu na tento rok
část č. 137 (14. 5. 1999)

29. Návrh koncepce reformy veřejné správy /sněmovní tisk 196/
část č. 198 (19. 5. 1999)

45. Návrh poslanců Vladimíra Paulíka a dalších na vydání zákona o evidenci silničních vozidel /sněmovní tisk 165/ - prvé čtení
části č. 353-354 (2. 6. 1999)

15. schůze (29. 6. - 13. 7. 1999)

část č. 238 (7. 7. 1999)

53. Vládní návrh zákona o občanských průkazech /sněmovní tisk 271/ - prvé čtení
část č. 261 (8. 7. 1999)

113. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 1998 /sněmovní tisk 197/
část č. 241 (7. 7. 1999)

17. schůze (12. 10. - 11. 11. 1999)

18. Vládní návrh zákona o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o cestovních dokladech) /sněmovní tisk 272/ - druhé čtení
část č. 51, část č. 53 (13. 10. 1999)

22. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 152/ - druhé čtení
část č. 251 (20. 10. 1999)

44. Návrh poslanců Zdeňka Koudelky, Jiřího Václavka a dalších na vydání ústavního zákona o zřízení vyšších územně samosprávných celků /sněmovní tisk 174/ - prvé čtení
část č. 164 (15. 10. 1999)

143. Vládní návrh zákona o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů (zákon o evidenci obyvatel) /sněmovní tisk 270/ - třetí čtení
části č. 299-300 (21. 10. 1999)

144. Vládní návrh zákona o občanských průkazech /sněmovní tisk 271/ - třetí čtení
část č. 300 (21. 10. 1999)

145. Vládní návrh zákona o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o cestovních dokladech) /sněmovní tisk 272/ - třetí čtení
část č. 301 (21. 10. 1999)

174. Žádost o rozhodnutí ve věci pozastaveného výkonu usnesení obecního zastupitelstva městské části Ústí nad Labem - Neštěmice
část č. 77, části č. 82-83 (13. 10. 1999)

19. schůze (30. 11. - 21. 12. 1999)

4. Návrh zákona o občanských průkazech /sněmovní tisk 271/3/ - vrácený Senátem
část č. 14 (30. 11. 1999)

5. Návrh zákona o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o cestovních dokladech) /sněmovní tisk 272/3/ - vrácený Senátem
část č. 15 (30. 11. 1999)

12. Návrh poslanců Zdeňka Koudelky, Jiřího Václavka a dalších na vydání ústavního zákona o zřízení vyšších územně samosprávných celků /sněmovní tisk 174/ - druhé čtení
část č. 38, části č. 40-41 (1. 12. 1999)

15. Vládní návrh zákona o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů (zákon o evidenci obyvatel) /sněmovní tisk 441/ - prvé čtení
části č. 47-48 (1. 12. 1999)

56. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění zákona č. 543/1991 Sb., a zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 437/ - prvé čtení
část č. 174 (3. 12. 1999)

75. Návrh poslanců Zdeňka Koudelky, Jiřího Václavka a dalších na vydání ústavního zákona o zřízení vyšších územně samosprávných celků /sněmovní tisk 174/ - třetí čtení
část č. 257 (8. 12. 1999)

22. schůze (22. 2. - 10. 3. 2000)

12. Vládní návrh zákona o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů (zákon o evidenci obyvatel) /sněmovní tisk 441/ - druhé čtení
část č. 32 (23. 2. 2000), části č. 221-222 (29. 2. 2000)

54. Vládní návrh zákona o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 498/ - prvé čtení
část č. 272 (1. 3. 2000)

97. Vládní návrh zákona o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů (zákon o evidenci obyvatel) /sněmovní tisk 441/ - třetí čtení
části č. 440-441 (9. 3. 2000)

117. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k České televizi
část č. 466, část č. 470, části č. 473-474 (10. 3. 2000)

24. schůze (4. - 18. 4. 2000)

28. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění zákona č. 543/1991 Sb., a zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 437/ - druhé čtení
část č. 218, části č. 221-222 (12. 4. 2000)

96. Návrh na volbu členů Rady České televize
části č. 265-266 (13. 4. 2000)

25. schůze (16. - 30. 5. 2000)

část č. 8 (16. 5. 2000)

10. Vládní návrh zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů /sněmovní tisk 434/ - druhé čtení
části č. 62-63 (17. 5. 2000)

12. Vládní návrh zákona o finanční kontrole ve veřejné správě /sněmovní tisk 530/ - druhé čtení
část č. 78 (17. 5. 2000)

85. Vládní návrh zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů /sněmovní tisk 434/ - třetí čtení
část č. 311 (26. 5. 2000)

128. Zpráva o stavu vysílání a činnosti Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání za období 1.1.1999 - 31.12.1999 /sněmovní tisk 569/
část č. 280 (25. 5. 2000)

26. schůze (27. 6. - 14. 7. 2000)

11. Vládní návrh zákona o finanční kontrole ve veřejné správě /sněmovní tisk 530/ - druhé čtení
části č. 149-150 (30. 6. 2000)

17. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění zákona č. 543/1991 Sb., a zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 437/ - druhé čtení
části č. 38-39 (28. 6. 2000)

19. Vládní návrh zákona o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 498/ - druhé čtení
části č. 41-42 (28. 6. 2000)

29. Vládní návrh zákona o Správách povodí /sněmovní tisk 587/ - druhé čtení
část č. 259 (10. 7. 2000)

41. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 622/ - prvé čtení
část č. 72 (28. 6. 2000)

83. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění zákona č. 543/1991 Sb., a zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 437/ - třetí čtení
část č. 282, část č. 286 (11. 7. 2000)

85. Vládní návrh zákona o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 498/ - třetí čtení
části č. 154-155 (30. 6. 2000)

27. schůze (14. 9. - 27. 10. 2000)

10. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění zákona č. 543/1991 Sb., a zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 437/8/ - vrácený Senátem
část č. 21 (14. 9. 2000)

29. schůze (28. 11. - 12. 12. 2000)

3. Návrh zákona o finanční kontrole ve veřejné správě /sněmovní tisk 530/ - zamítnutý Senátem
část č. 7 (28. 11. 2000)

31. schůze (12. - 13. 1. 2001)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 813/ - zkrácené jednání
část č. 36 (12. 1. 2001)

32. schůze (23. - 26. 1. 2001)

24. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 650/ - třetí čtení
část č. 123 (26. 1. 2001)

34. schůze (20. 2. - 2. 3. 2001)

část č. 188 (28. 2. 2001)

30. Návrh poslanců Jiřího Vlacha a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky /sněmovní tisk 818/ - prvé čtení
část č. 32 (21. 2. 2001)

103. Vzdání se mandátu poslanců
části č. 231-232 (28. 2. 2001)


Přihlásit/registrovat se do ISP