(10.10 hodin)
(pokračuje Šimon Heller)

Pozměňovací návrh, který bych tady dnes rád krátce představil a ke kterému se přihlásím, řeší fakt, že tak, jak je novela napsaná, de facto umožňuje dávku pohřebného od 12. týdne těhotenství. Nicméně ze zkušeností z organizací, které pracují s rodinami v těchto těžkých situacích, víme, byť ne ve vysokých počtech případů, že se dějí tyto případy i před 12. týdnem, kdy ta rodina zkrátka chce pohřbít své miminko, plod, záleží na terminologii, jak si to nazvete. A já bych rád potom v podrobné rozpravě načetl právě úpravu, která umožní žádat o pohřebné i de facto kdykoliv v rámci těhotenství, kdy dojde k potratu nebo k přerušení těhotenství.

Důvody, které mě k tomu vedou, jsou mimo jiné právní čistota, kdy opravdu dnes tak, jak je ta novela napsaná, tak pokud dojde k ukončení těhotenství 11. týden plus šest, byť ze zdravotních důvodů, tak nemocnice nedává štempl zdravotní důvody, protože je možné ukončit i bez razítka zdravotního důvodu, a tyto rodiny na to pohřebné by principiálně nedosáhly.

Závěrem. K podání tohohle pozměňujícího návrhu mě vede jeden základní fakt. Na celou záležitost se snažím dívat z pohledu důstojnosti člověka, z pohledu důstojnosti dítěte, které, jsem přesvědčen, má mít právo na svůj pohřeb. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Skopeček: Děkujeme. Nyní s faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Juchelka, tak ho prosím, aby se ujal slova. Vaše dvě minuty, prosím.

 

Poslanec Aleš Juchelka: Děkuji moc. My jsme o tom trošičku diskutovali s panem poslancem Hellerem. Já můžu říct, že v tom nevidíme žádný problém, a přihlásil jsem se na tu faktickou poznámku, poněvadž jsem chtěl jenom vyzdvihnout ta slova o tom, že těch 5 000 není žádná dávka pohřebného, která by měla být nějakým způsobem zneužívána, že to je opravdu skutečně - a už to řekl i pan poslanec - pohřebné, které se vyplácí vždycky oproti nějaké faktuře, což se týká toho, že někdo má skutečně tu potřebu v rámci svého truchlení se takto rozloučit se svým potomkem, tak určitě my s tím žádný problém nemáme. Naopak to chci taktéž podpořit a vidím, že vládní koalice je v tom zajedno. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Skopeček: Ano, vracíme se do obecné rozpravy. Nyní je přihlášená paní poslankyně Šafránková Lucie a připraví se pan poslanec Kaňkovský. Paní poslankyně, prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Lucie Šafránková: Děkuji vám za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vám v krátkosti představila tři pozměňovací návrhy, které za SPD předkládám zejména z toho důvodu, že vládou navrhované zvýšení příspěvku na mobilitu o pouhých 350 korun na 900 korun měsíčně považujeme v kontextu současné ekonomicko-sociální situace za naprosto nedostatečné a chceme, aby bylo výrazně vyšší. Za hnutí SPD proto navrhuji tři varianty, jak příspěvek na mobilitu zvýšit. Jde o návrhy na zvýšení příspěvku na mobilitu jednak na 2 200 korun, na 1 650 korun měsíčně nebo alespoň na 1 100 korun měsíčně.

Vládní koalice již dlouhou dobu odmítá zde ve Sněmovně projednat samostatný návrh SPD na zvýšení této sociální dávky, a navíc v posledních měsících velmi citelně roste inflace, která je mimo jiné tažená i rapidním růstem cen pohonných hmot a zvyšujícími se cenami jízdného, tedy cen za zboží a služby, na jejichž úhradu je příspěvek na mobilitu primárně určen, a samozřejmě významně rostou i další základní životní náklady. Tento stav poškozuje nejvíce nízkopříjmové občany, včetně právě osob se zdravotním postižením. Ve světle tohoto vývoje je tudíž vládní návrh na zvýšení příspěvku na mobilitu absolutně nedostatečný. A proto za SPD navrhuji tři zmíněné varianty jeho výraznějšího zvýšení, což by našim zdravotně postiženým spoluobčanům alespoň částečně dorovnalo neustálé zvyšování cen a u držitelů průkazů ZTP/P by konečně po deseti letech vrátilo výši tohoto příspěvku na úroveň roku 2012, kdy tehdejší asociální vláda ODS a TOP 09 tuto sociální dávku nesmyslně výrazně snížila.

Prosím vás o budoucí podporu těchto pozměňovacích návrhů. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Jan Skopeček: Ano, další v pořadí v obecné rozpravě vystoupí pan poslanec Kaňkovský.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, milé kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych vám představil společný pozměňovací návrh jednak koaličních poslanců, ale také zástupců opozice, už tady o něm hovořil pan kolega Aleš Juchelka, a týká se to specifické skupiny zdravotně postižených, vážně zdravotně postižených. Jsou to lidé, kteří jsou trvale odkázáni na podporu oxygenoterapie nebo umělé plicní ventilace.

Jak už tady zaznělo, tito lidé mají v tuto chvíli, kdy strmě vzrostly náklady na elektrickou energii, opravdu velký problém, protože, nebudeme si nic namlouvat, jejich finanční situace obecně není kdovíjak růžová. Už od jara nebo od pozdního jara jsme jednali s pacientskými organizacemi i s Národní radou osob se zdravotním postižením právě o této problematice. Kolega Juchelka tady zmínil, že to bylo na tlak opozice. Já si myslím, že jsme celkem ruku v ruce o tom jednali právě společně i s panem kolegou Juchelkou, s panem předsedou Krásou, ale i s dalšími pacientskými organizacemi. Ten problém tady prostě je.

Co ale nebylo úplně jednoduché - najít cestu, jak těmto specificky zdravotně postiženým přinést nějaký příspěvek. Zvažovalo se několik cest. Jednou z nich byla jiná cesta, tedy dojednat možnost snížení ceny elektrické energie pro tyto specificky postižené, nicméně tato cesta se po konzultacích s Ministerstvem průmyslu a obchodu ukázala jako lichá a následně poté se začalo jednat s Ministerstvem práce a sociálních věcí. A já chci poděkovat panu ministru Jurečkovi za to, že jsme potom společně dokázali připravit pozměňovací návrh. Také chci poděkovat zástupcům opozice, protože skutečně se o tom jednalo do kruhu, tady nerozhodovalo politické tričko, a proto také tento společný pozměňovací návrh. Ten koncept je takový, že k příspěvku na mobilitu ve výši 900 korun se pro tyto zdravotně postižené přičtou ještě navíc 2 000 korun měsíčně, tedy pro tyto zdravotně postižené bude celkově příspěvek na mobilitu 2 900 korun.

Jsme přesvědčeni o tom, že tato sice úzká skupina lidí, ale vážně zdravotně postižená, pro které ty zvýšené náklady na elektrickou energii jsou určitým způsobem likvidační, potřebuje tímto způsobem pomoci. A já se potom k tomuto společnému pozměňovacímu návrhu napříč Poslaneckou sněmovnou přihlásím v podrobné rozpravě. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Skopeček: Děkuji. Zatím jste poslední přihlášený do obecné rozpravy. Ptám se, jestli se ještě někdo nehlásí z místa? Není tomu tak, obecnou rozpravu tedy končím.

Ptám se, zda je zájem o závěrečná slova? Není.

Žádné návrhy na vrácení zákona garančnímu výboru během rozpravy nezazněly, a já tedy mohu zahájit podrobnou rozpravu a připomenout, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Do podrobné rozpravy se přihlásil opětovně pan poslanec Juchelka.

 

Poslanec Aleš Juchelka: Moc děkuji. Já jsem v obecné rozpravě zdůvodnil svůj pozměňovací návrh, který jsem vložil do sněmovního systému pod číslem sněmovního dokumentu 1421, a přihlašuji se k němu takto. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Skopeček: Děkuji. Další do podrobné rozpravy je přihlášen pan poslanec Heller, připraví se paní poslankyně Šafránková.

 

Poslanec Šimon Heller: Vážené kolegyně, vážení kolegové, hlásím se k pozměňujícímu návrhu nahranému do systému pod číslem 1417. Jedná se o de facto možnost udělení sociální dávky pohřebné při pohřbu - potratu i do 12. týdne. Opakuji, že základním principem důvodu pozměňujícího návrhu je pro mě důstojnost u dítěte v tomto případě. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP