Pořad 105. schůze

105. schůze (11., 13. června 2024)

Zahájení schůze

2. Vládní návrh zákona o veřejných kulturních institucích a o změně souvisejících zákonů (zákon o veřejných kulturních institucích) /sněmovní tisk 654/ - druhé čtení

Projednávání (11. června 2024)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 663/ - druhé čtení

Projednávání (11. června 2024)

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 669/ - druhé čtení

Projednávání (11. června 2024)

5. Návrh poslanců Josefa Bernarda, Markéty Pekarové Adamové, Marka Výborného, Martina Baxy a Kláry Kocmanové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 354/ - druhé čtení

Projednávání (11. června 2024)

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 424/2023 Sb., o požadavcích na přístupnost některých výrobků a služeb /sněmovní tisk 682/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Projednávání (11. června 2024)

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 689/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Projednávání (11. června 2024)

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 203/2006 Sb., o některých druzích podpory kultury a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 227/2009 Sb., a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 690/ - prvé čtení

Projednávání (13. června 2024)

10. Vládní návrh zákona o implementaci předpisů Evropské unie v oblasti digitalizace finančního trhu (zákon o digitalizaci finančního trhu) /sněmovní tisk 692/ - prvé čtení

Projednávání, část č. 1 (13. června 2024)
Projednávání, část č. 2

11. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie v oblasti digitalizace finančního trhu a financování udržitelnosti /sněmovní tisk 694/ - prvé čtení

Projednávání, část č. 1 (13. června 2024)
Projednávání, část č. 2

142. Zdravotně pojistné plány zdravotních pojišťoven na rok 2024 s vyjádřením vlády spolu s hodnocením zdravotně pojistných plánů na rok 2024 a tabulkovými přílohami /sněmovní tisk 674/

Projednávání (13. června 2024)

143. Návrh změny rozpočtu Státního fondu podpory investic na rok 2024 /sněmovní tisk 711/

Projednávání (13. června 2024)

145. Návrh časového harmonogramu projednávání vládního návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2023 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech a návrh na jeho přikázání výborům včetně přikázání jeho kapitol a jejich vztahů k státním fondům /sněmovní dokument 4288/

Projednávání (13. června 2024)

146. Návrh na stanovení výše odměn členům kontrolní rady Technologické agentury ČR za rok 2023 /sněmovní dokument 4443/

Projednávání (13. června 2024)

153. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Projednávání (13. června 2024)

154. Ústní interpelace

Projednávání (13. června 2024)Přihlásit/registrovat se do ISP