Navržené změny předpisů Sbírky zákonů

Tisky: pouze neukončené, bez navržených změn | Předpis: / Sb.

CitacePředpisPočet
2/1918Zákon, jímž se zřizují nejvyšší správní úřady ve státě československém1
4/1918Zákon o příslušnosti k rozhodování o nárocích proti státu nebo jeho částem1
12/1918Nařízení Národního výboru československého, kterým se zrušují dosavadní militarisace a vojenský dozor závodů1
14/1918Nařízení Národního výboru československého o povolání závodů do služeb státu1
15/1918Nařízení Národního výboru československého o zřízení Československé cukerní komise1
16/1918Nařízení Národního výboru československého, jímž se zakazuje vývoz cukru z území československého státu1
17/1918Nařízení Národního výboru československého o zajištění cukru v závodech cukr zpracujících pro potřebu všeobecnou1
19/1918Nařízení Národního výboru československého, jímž se zrušuje povolení platiti válečnou daň dluhopisy rakouských válečných půjček1
20/1918Nařízení Národního výboru československého o zřízení úřadu pro zásobování lidu1
22/1918Nařízení Národního výboru československého o obchodu tříslivy, surovými a vydělanými kožemi1
23/1918Nařízení Národního výboru československého o utvoření komise pro osobní demobilisaci1
27/1918Zákon o půjčce národní svobody1
30/1918Nařízení Národního výboru československého, kterým se zřizuje odborná finanční komise při úřadu pro finanční správu1
31/1918Nařízení Národního výboru československého, kterým se berním úřadům ukládá přijímati k inkasu splatné státní obligace a cenné papíry rakouského, uherského a společného státu, jakož i splatné kupony k nim, kdykoli strana požádá1
33/1918Nařízení Národního výboru československého o odvetných opatřeních za příčinou válečných událostí1
39/1918Zákon o rozpuštění sboru obecních starších hlavního města Prahy a zřízení správního sboru1
40/1918Zákon o zřízení zvláštního úřadu (ministerstva) pro správu pošt, telegrafů a telefonů1
47/1918Nařízení o částečné demobilisaci1
48/1918Nařízení ministra průmyslu, obchodu a živností, kterým se pozměňují ustanovení o hospodaření strojenými hnojivy1
49/1918Zákon o zavedení obchodních platidel1

12345>>ISP (příhlásit)