Navržené změny předpisů Sbírky zákonů

Tisky: pouze neukončené, bez navržených změn | Předpis: / Sb.

CitacePředpisPočet
634/2004Zákon o správních poplatcích38
99/1963Občanský soudní řád22
586/1992Zákon České národní rady o daních z příjmů21
155/1995Zákon o důchodovém pojištění20
117/1995Zákon o státní sociální podpoře18
582/1991Zákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení17
187/2006Zákon o nemocenském pojištění17
40/2009Zákon trestní zákoník17
234/2014Zákon o státní službě17
48/1997Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů16
435/2004Zákon o zaměstnanosti16
262/2006Zákon zákoník práce16
589/1992Zákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti15
326/1999Zákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů13
120/2001Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů13
108/2006Zákon o sociálních službách13
89/2012Zákon občanský zákoník13
21/1992Zákon o bankách12
258/2000Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů12
182/2006Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)12

12345>>ISP (příhlásit)