Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna

Ing. Markéta Pekarová Adamová

Ing. Jan Bartošek
doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA
Ing. Aleš Juchelka
Ing. Věra Kovářová
PhDr. Olga Richterová, Ph.D.
Ing. et Ing. Jan Skopeček, Ph.D.

Hospodářský výbor
Kontrolní výbor
Mandátový a imunitní výbor
Nezařazení
Organizační výbor
Petiční výbor
Poslanecký klub ANO 2011
Poslanecký klub České pirátské strany
Poslanecký klub KDU-ČSL
Poslanecký klub Občanské demokratické strany
Poslanecký klub Starostové a nezávislí
Poslanecký klub Svoboda a přímá demokracie
Poslanecký klub TOP 09
Rozpočtový výbor
Stálá delegace Parlamentu do Meziparlamentní unie
Stálá delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění NATO
Stálá delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě
Stálá delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění Rady Evropy
Stálá delegace Parlamentu do Středoevropské iniciativy
Stálá komise pro hybridní hrozby
Stálá komise pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby
Stálá komise pro kontrolu činnosti Finančního analytického úřadu
Stálá komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů
Stálá komise pro kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu
Stálá komise pro kontrolu činnosti Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost
Stálá komise pro kontrolu činnosti Úřadu pro zahraniční styky a informace
Stálá komise pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství
Stálá komise pro kontrolu poskytnutí údajů z centrální evidence účtů
Stálá komise pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací
Stálá komise pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny
Stálá komise pro rodinu a rovné příležitosti
Stálá komise pro Ústavu České republiky
Ústavně-právní výbor
Volební komise
Výbor pro bezpečnost
Výbor pro evropské záležitosti
Výbor pro mediální záležitosti
Výbor pro obranu
Výbor pro sociální politiku
Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
Výbor pro zdravotnictví
Výbor pro životní prostředí
Vyšetřovací komise ke střelbě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy dne 21. 12. 2023
Zahraniční výbor
Zemědělský výbor
ISP (příhlásit)