Sněmovní tisk 166
Novela z. o pojistném na veřejné zdr. pojištění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P PS PS Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 7. 3. 2022.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 166/0 dne 7. 3. 2022.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 168/22, PID KORNCBREMBCS.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 3. 2022 (usnesení č. 38). Určil zpravodaje: MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA a navrhl Výbor pro zdravotnictví jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 3., 4. 5. 2022 na 20. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 223).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 27. 5. 2022 usnesení doručené poslancům jako tisk 166/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 10. 6. 2022 usnesení doručené poslancům jako tisk 166/2 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 23. 6. 2022 na 27. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 23. 6. 2022 na 27. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 166/3, který byl rozeslán 23. 6. 2022 v 16:20.

 • G
  • Výbor pro zdravotnictví vydal usnesení garančního výboru, které bylo 27. 6. 2022 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 166/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 20. 7. 2022 na 29. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 78, usnesení č. 333).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 20. 7. 2022.
  Zákon Senátem schválen 27. 7. 2022.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 28. 7. 2022.
  Prezident zákon nepodepsal a 8. 8. 2022 vrátil zpět sněmovně.
  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen prezidentovi rozdán poslancům jako tisk 166/6.
  Stanovisko prezidenta rozdáno poslancům jako tisk 166/7.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 26. 8. 2022 na 33. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 78, usnesení č. 340).

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 29. 8. 2022.

Zákon vyhlášen 30. 8. 2022 ve Sbírce zákonů v částce 119 pod číslem 260/2022 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
971Olga Richterová22227-34532.docx (19 KB) 21. 6. 2022 v 17:39:42
988Tom Philipp22244-34557.docx (159 KB) 22. 6. 2022 v 18:39:13
996Martina Ochodnická22252-34574.docx (16 KB) 23. 6. 2022 v 15:42:25


Deskriptory EUROVOCu: pojistné, státní pojištění, všeobecné zdravotní pojištění, zdravotní pojištění

Navržené změny předpisů (5)ISP (příhlásit)