Usnesení č. 38 (10. března 2022)

Související sněmovní tisky

129 Novela z. o silničním provozu

149 Sml.mezi ČR a Srílankou o předávání odsouzených osob

150 Vl. n. z. o vstupu a dovozu některých kulturních statků

151 Novela z. o rostlinolékařské péči

155 Smlouva o soc. zabezp. mezi ČR a Mongolskem

156 Smlouva o soc. zabezp. mezi ČR a Bosnou a Hercegovinou

157 Smlouva o soc. zabezp. mezi ČR a Brazilskou federativní rep.

160 Vl.n.z. o podpoře nízkoemisních vozidel

161 Novela z. o ochraně označení původu

163 Novela z. o zeměměřictví

166 Novela z. o pojistném na veřejné zdr. pojištění

167 Vl.n.z. o zdrav. prostř. a diag. zdr. prostř. in vitro

168 Vl.n.z. o zdrav. prostř. a diag. zdr. prostř. in vitro - sou

173 Vl.n.z. o opatř.v oblasti daní - Ukrajina

174 Novela z.o význam.trž.síle při prodeji zem. a potr. produktů

175 Novela z. o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trest.

176 Novela z. o spotřebních daních

177 N.z., kterým se zrušuje zákon o evidenci tržeb

178 Vyslovení souhlasu s výpovědí Dohody o zříz.a činnosti MBHS

179 Vyslovení souhlasu s výpovědí Dohody o zřízení MIB

180 Vl.n. na působ.sil MO - NATO ve Slovenské republice
ISP (příhlásit)