Stenografický zápis 29. schůze, 20. července 2022


Zahájení
(Schůze pokračovala v 9.00 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslanec Marek Benda
Poslankyně Alena Schillerová
Poslanec Tomio Okamura
Místopředseda vlády, ministr práce a sociálních věcí ČR Marian Jurečka
Poslanec Radim Fiala


2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 166/ - třetí čtení

Ministr financí ČR Zbyněk Stanjura
Poslanec Tomio Okamura
Poslankyně Karla Maříková
Poslanec Jan Síla
Poslankyně Alena Schillerová
Poslanec Julius Špičák
Poslankyně Iveta Štefanová
Poslankyně Margita Balaštíková
Místopředsedkyně PSP Věra Kovářová
Poslankyně Berenika Peštová
Poslanec Vladimír Zlínský
Poslanec Lubomír Wenzl
Poslanec Patrik Nacher
Poslankyně Alena Schillerová
Poslanec Vít Vomáčka
Místopředsedkyně PSP Olga Richterová
Poslankyně Berenika Peštová
Ministr financí ČR Zbyněk Stanjura
Poslanec Marek Benda
Místopředsedkyně PSP Věra Kovářová

(Jednání přerušeno od 11.22 do 11.27 hodin.)

Poslankyně Alena Schillerová
Místopředsedkyně PSP Věra Kovářová
Poslanec Tomio Okamura
Poslanec Marek Benda
Poslankyně Alena Schillerová
Poslanec Tom Philipp
Poslankyně Alena Schillerová
Poslanec Tomio Okamura


16. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 222/ - třetí čtení

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Vít Rakušan
Poslanec Marek Benda
Místopředsedkyně PSP Věra Kovářová

(Jednání přerušeno od 11.51 do 11.53 hodin.)

Poslankyně Alena Schillerová
Místopředsedkyně PSP Věra Kovářová
Místopředseda PSP Karel Havlíček


4. Vládní návrh zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí /sněmovní tisk 55/ - třetí čtení

Ministryně životního prostředí ČR Anna Hubáčková
Poslanec Richard Brabec
Poslankyně Berenika Peštová


5. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí /sněmovní tisk 56/ - třetí čtení

Ministryně životního prostředí ČR Anna Hubáčková
Poslankyně Berenika Peštová
Ministryně životního prostředí ČR Anna Hubáčková


17. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 206/ - druhé čtení

Ministr dopravy ČR Martin Kupka
Poslanec Vojtěch Munzar
Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Vojtěch Munzar
Poslanec Patrik Nacher
Poslanec Vojtěch Munzar
Místopředseda PSP Karel Havlíček

(Schůze skončila ve 12.42 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP