Sněmovní tisk 263
Novela z. o České televizi a o Českém rozhlasu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 29. 6. 2022.
Zástupce navrhovatele: ministr kultury.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 263/0 dne 30. 6. 2022.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 350/22, PID ALBSCBQFEFX8.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 8. 7. 2022 (usnesení č. 71). Určil zpravodaje: Mgr. Jan Lacina a navrhl Výbor pro mediální záležitosti jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 1. 11. 2022 na 43. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 410).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 11. 1. 2023 na 50. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 11. 1. 2023 na 50. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 263/3, který byl rozeslán 17. 1. 2023 v 11:01.

 • G

 • 3

  3. Čtení bylo zahájeno 22. 2., 8., 10. 3. 2023 na 54. schůzi.
  Projednávání zákona bylo přerušeno.
  Projednávání pokračovalo 17. 5. 2023 na 65. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 82, usnesení č. 636).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 25. 5. 2023.
  Zákon Senátem schválen 22. 6. 2023.

Prezident republiky

 • P

  Prezident zákon podepsal 3. 7. 2023.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 3. 7. 2023.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 11. 7. 2023.

Zákon vyhlášen 14. 7. 2023 ve Sbírce zákonů v částce 106 pod číslem 225/2023 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
1746Lubomír Brož23002-35763.docx (47 KB) 10. 1. 2023 v 10:59:51
1747Martin Baxa23003-35764.docx (25 KB) 10. 1. 2023 v 11:06:30
1748Aleš Juchelka23004-35765.docx (36 KB) 10. 1. 2023 v 11:22:02
1749Jan Lacina23005-35766.docx (36 KB) 10. 1. 2023 v 13:29:58
2616Martin Baxa23872-36993.docx (24 KB) 17. 5. 2023 v 08:47:46


Deskriptory EUROVOCu: hlasování parlamentu, parlamentní proces, rozhlasové vysílání, služba ve veřejném zájmu, televize, vedení společnosti

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)